שמע מתחיל לאחר התמונה או סרטון הווידאו האחרונים

תקבל הודעה אם מוסיקה מתחילה אחרי סרטון הווידאו האחרון או התמונה האחרונה בפרוייקט שלך. במקרה כזה, המוסיקה שמתחילה אחרי התמונה האחרונה או סרטון הווידאו האחרון לא תושמע בסרט הסופי.

כדי לפתור בעיה זו, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • הוסף עוד תמונות וסרטוני וידאו. אם תוסיף מספיק תמונות או סרטוני וידאו כך שהפרוייקט יהיה ארוך יותר מהשיר הראשון, השיר בסיום יושמע בסרט הסופי שלך. לקבלת מידע נוסף על הוספת סרטוני וידאו ותמונות, ראה כיצד ניתן להוסיף סרטוני וידאו ותמונות ב'יוצר הסרטים'?
  • התאם את הסרט שלך למוסיקה. לשם כך, בכרטיסיה פרוייקט, בקבוצה שמע, בחר התאם למוסיקה. משך הזמן שהתמונות שיוצגו ישתנה באופן אוטומטי. בהתאם למספר תמונות, אורך סרטון הווידאו ומשך המוסיקה, ייתכן שניתן יהיה להשמיע את השיר בסוף מאחר שמשך הזמן של הצגת התמונות יהיה ארוך יותר.
  • הצג את התמונות לאורך זמן רב יותר. התאם בעצמך את משך הזמן של הצגת התמונות וקבע כי אחת או יותר מהתמונות תוצג זמן רב יותר. לאחר שתקבע כי תמונה אחת או יותר תוצג זמן רב יותר, ייתכן שהמוסיקה בסוף תופעל מאחר שהאורך הכולל של הפרוייקט ארוך יותר. כדי לכוונן את משך הזמן להצגת תמונה, לחץ על התמונה, ולאחר מכן, תחת כלים וידאו, בכרטיסיה עריכה, בשדה התאם קבוצה, בחר משך זמן. בחר או הזן משך זמן ארוך יותר.
  • חיתוך מוסיקה. חתוך שיר בפרוייקט כדי לקצר אותו. אם תחתוך את השיר כך שהוא יהיה קצר יותר מהאורך של סרטוני הווידאו והתמונות המשולבים, השיר בסוף יושמע בסרט הסופי.
  • הסר מוסיקה אחרת בפרוייקט. פעולה זו תעביר את השיר שנמצא בסוף לזמן מוקדם יותר בפרוייקט שלך כדי שהוא יושמע בסרט.
מאפיינים:

מזהה פריט: 10746 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 2

משוב