מציאת מפתח המוצר של Windows

חל על: Windows 10Windows 8.1Windows 7

מפתח מוצר של Windows הוא קוד בן 25 תווים המשמש להפעלת Windows. הוא נראה כך:

מפתח מוצר: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

איתור מפתח מוצר של Windows 10


בהתאם לאופן שבו קיבלת את העותק של Windows 10 שברשותך, דרוש לך מפתח מוצר בן 25 תווים או רישיון דיגיטלי להפעלת העותק. רישיון דיגיטלי (נקרא 'זכאות דיגיטלית' ב- Windows 10 גרסה 1511) הוא שיטת הפעלה חדשה ב- Windows 10 שאינה דורשת להזין מפתח מוצר. ללא אחת מאפשרויות אלה, לא תוכל להפעיל את המכשיר שלך.

המיקום של מפתח המוצר תלוי באופן שבו קיבלת את עותק Windows שברשותך.

בחר באחת מהאפשרויות הבאות כדי לקבל מידע נוסף:

אם מפתח המוצר שופשף, טושטש או אינו שמיש בכל דרך אחרת, פנה למשווק שמכר לך את המוצר. אם אינך מצליח לקבל סיוע מהמשווק או אם כבר ניסית ולא הצלחת לקבל מפתח שמיש, התקשר אל התמיכה של Microsoft.

לקבלת מידע נוסף על רישיונות דיגיטליים ומפתחות מוצר של Windows 10, עיין בסעיף הפעלת Windows 10.

איתור מפתח מוצר של Windows 7 או Windows 8.1


מפתח מוצר נדרש בדרך כלל בעת הסרת התקנה או התקנה מחדש של Windows 7 או Windows 8.1. בדרך כלל, במידה ורכשת עותק פיזי של Windows, מפתח המוצר יהיה על התווית או בתוך הקופסה שבה הגיע ה- Windows. אם Windows הגיע מותקן מראש במחשב, מפתח המוצר יופיע על מדבקה על המכשיר. אם איבדת את מפתח המוצר או אם אינך מצליח למצוא אותו, פנה ליצרן.

קישורים קשורים