מדוע איני מצליח להפעיל את Windows?

חל על: Windows 10Windows 7Windows 8.1

ההפעלה מסייעת לוודא שעותק Windows שברשותך הוא מקורי ולא נעשה בו שימוש במכשירים רבים יותר מכפי שתנאי רשיון התוכנה של Microsoft מאפשר. כשאתה מקבל הודעה המציינת שאין אפשרות להפעיל את Windows, קיימות לכך מספר סיבות אפשריות.

בחר כל אחד מהנושאים הבאים כדי לראות סיבות טיפוסיות לקשיי הפעלה וכן דרכים אפשריות להמשיך לעבוד.