Windows 10 Mobile כולל את Skype, כך שתוכל לבצע במהירות שיחת Skype-אל-Skype ללא תשלום* אל בני משפחה, חברים ואנשים אחרים.

כל עוד אתה מחובר ל-Skype, אתה מוכן לבצע ולקבל שיחות Skype במכשיר Windows 10 Mobile שלך. לקבלת מידע נוסף על הגדרת חשבון Skype ב-Windows 10 Mobile, ראה הגדרת חשבון Skype.

ביצוע שיחת וידאו של Skype

  1. בהתחל , החלק לרשימת כל האפליקציות, ולאחר מכן בחר וידאו ב- Skype.
  2. בחר איש קשר מהיסטוריית השיחות שלך או בחר ספר טלפונים > שם איש קשר ב- Skype > וידאו ב- Skype.

ביצוע שיחת שמע ב-Skype

  1. בהתחל , בחר טלפון.
  2. בחר היסטוריה, ולאחר מכן בחר איש קשר של Skype מהיסטוריית השיחות שלך כדי להתקשר אליו ב-Skype.

מענה לשיחת וידאו ב- Skype

כשאתה מקבל שיחת וידאו ב-Skype, בחר וידאו כדי לענות לה. אם ברצונך לקיים רק שיחת שמע של Skype, בחר שמע במקום זאת.

אינך יכול לדבר עכשיו? בחר התעלם כדי לדחות אותה.

אם אתה נמצא במצב לא מקוון והפעלת העברת הודעות קוליות, האדם שהתקשר יכול להשאיר לך הודעה.

מעבר בין שיחת טלפון רגילה לשיחת וידאו ב-Skype

ב-Windows 10 Mobile אפשר לעבור משיחת טלפון רגילה לשיחת וידאו ב-Skype בהקשה מהירה, אחת או שתיים, אם האדם שאתה משוחח איתו הוא איש קשר של Skype. זוהי דרך נוספת לשמור על קשר עם אנשים ולראות אותם.

במהלך שיחת טלפון, בחר בלחצן וידאו של Skype. (הלחצן יופיע עם הכיתוב וידאו של Skype אם זוהי האפליקציה המוגדרת כברירת מחדל לביצוע שיחות וידאו.) ייתכן ששיחת טלפון רגילה תסתיים בעת הפעלת שיחת וידאו של Skype.

כדי להגדיר את אפליקציית ברירת המחדל למעבר אל שיחת וידאו:

  1. ב-התחל , החלק כדי לעבור לרשימת כל האפליקציות, ולאחר מכן בחר הגדרות > מערכת > טלפון.
  2. תחת אפליקציות ברירת מחדל, בחר עבור לשיחות וידאו עם, ולאחר מכן בחר את האפליקציה הרצויה לביצוע שיחות וידאו.

האם אוכל לקבל ולהקליט הודעות קוליות?

כן. הודעות קוליות שאתה מקבל יופיעו בהיסטוריית השיחות וההודעות המיידיות. כדי שתוכל לקבל הודעות קוליות, תחילה עליך להפעיל העברת הודעות קוליות עבור חשבון Skype שלך. תוכל להיכנס לחשבון שלך מהדפדפן בטלפון או במחשב.

מאפיינים:

מזהה פריט: 10752 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 3

משוב