שינוי ההגדרות של הודעות ופעולות ב- Windows 10

חל על: Windows 10

הכר את מרכז הפעולות על ידי לחיצה על סמל של 'מרכז הפעולות' בשורת המשימות.

מרכז הפעולות ב-Windows 10 הוא המקום שבו נמצאות ההודעות והפעולות המהירות שלך. בכל עת תוכל לשנות את ההגדרות כדי לקבוע מתי וכיצד יוצגו הודעות וכדי לבחור אפליקציות והגדרות שיופיעו בראש הפעולות המהירות.

בחר בלחצן התחל , לאחר מכן בחר בהגדרות  > מערכת > הודעות ופעולות.

שינוי ההגדרות של הודעות עבור כל השולחים

תחת הודעות, הפעל או כבה את כל ההודעות ושנה את הזמנים ואת המקומות שבהם יוצגו ההודעות.

הגדרות של הודעה ניתנות לכיבוי ולהפעלה.

שינוי ההגדרות של הודעות עבור שולחים ספציפיים

תחת קבל הודעות משולחים אלה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הפעל או כבה שולחי הודעות.
  • בחר שם שולח ולאחר מכן הפעל או כבה כרזות של הודעות וכן אפשרויות כמו פרטיות מסך הנעילה וצלילי הודעות, והגדר את סדרי העדיפות של הודעות.

בחר את הפעולות המהירות שברצונך להציג במרכז הפעולות וסדר אותן מחדש

תחת פעולות מהירות, גרור פעולות מהירות כדי לסדר אותן מחדש. זהו הסדר שבו הן יופיעו בחלק התחתון של מרכז הפעולות.

גרירה של פעולות מהירות כדי לסדר מחדש