שינוי ההגדרות של הודעות ופעולות ב- Windows 10

מרכז הפעולות ב- Windows 10 הוא המקום שבו תמצא הודעות ופעולות מהירות. בכל עת תוכל לשנות את ההגדרות כדי לקבוע מתי וכיצד יוצגו הודעות וכדי לבחור אפליקציות והגדרות שיופיעו בראש הפעולות המהירות.

בחר בלחצן התחל , לאחר מכן בחר בהגדרות  > מערכת > הודעות ופעולות.

מרכז הפעולות ב- Windows 10
 

שינוי ההגדרות של הודעות עבור כל השולחים

תחת הודעות, הפעל או כבה את כל ההודעות ושנה את הזמנים ואת המקומות שבהם יוצגו ההודעות.

הגדרות של הודעות
 

שינוי ההגדרות של הודעות עבור שולחים ספציפיים

תחת קבל הודעות משולחים אלה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הפעל או כבה שולחי הודעות.
  • בחר שם שולח ולאחר מכן הפעל או כבה כרזות של הודעות וכן אפשרויות כמו פרטיות מסך הנעילה וצלילי הודעות, והגדר את סדרי העדיפות של הודעות.

בחר את הפעולות המהירות שברצונך להציג במרכז הפעולות וסדר אותן מחדש

תחת פעולות מהירות, גרור פעולות מהירות כדי לסדר אותן מחדש. זהו הסדר שבו הן יופיעו בחלק התחתון של מרכז הפעולות.

הגדרות הפעולה המהירה
 
מאפיינים:

מזהה פריט: 10761 - סקירה אחרונה: 11 בנוב׳ 2016 - תיקון: 11

משוב