הפעל מחדש את הטלפון שלי

אם הטלפון הפסיק לפעול או להגיב כרגיל, הפעל אותו מחדש כדי לחזור לפעילות תקינה.

כדי להפעיל מחדש, לחץ והחזק על לחצן ההפעלה עד שההודעה החלק כלפי מטה כדי לכבות תוצג במסך ולאחר מכן החלק מטה. (הודעה זו מוצגת בדרך-כלל לאחר כשלוש שניות). כדי לשחרר את נעילת הטלפון, לחץ על לחצן ההפעלה .

אם הבעיה נמשכת, לחץ והחזק במקביל על לחצני הקטן עוצמה והפעלה עד שתחוש רטט (לאחר כ-10 עד 15 שניות) ולאחר מכן הרפה מהלחצנים. הטלפון יופעל מחדש באופן אוטומטי.


אם הטלפון שלך מצויד בסוללה נשלפת (היא ממוקמת ברוב המקרים בלוח האחורי של הטלפון), תוכל להפעיל אותו מחדש גם על-ידי הסרה והתקנה מחדש של הסוללה ולאחר מכן לחיצה על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את הטלפון. ייתכן והתאריך והשעה יהיו כבויים לאחר הפעלה מחדש באופן זה, אך תוכל לפתור זאת על-ידי החלקה מהירה לרשימת כל האפליקציות מהתחל ולאחר מכן בחירה בהגדרות

סמל 'הגדרות'
> זמן ושפה
סמל ’זמן ושפה’
> תאריך ושעה.

אם הפעלה מחדש של הטלפון לא פותרת את הבעיה, נסה לאפס את הטלפון שלך.

מאפיינים:

מזהה פריט: 10769 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 3

משוב