שלושה שלבים פשוטים למחזור הטלפון הישן

יש תמיד להחזיר את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות וחומרי האריזה המשומשים לנקודות איסוף ייעודיות. באופן זה תסייע למנוע השלכה בלתי מבוקרת של פסולת ותקדם מיחזור של חומרים.

התגבר על הפרידה מהטלפון הישן

הפרידה מהטלפון הישן יכולה להיות קשה, אך היא שווה את המאמץ. אם כל משתמש בטלפון נייד היה ממחזר טלפון אחד בלבד, יחד נוכל להציל כמעט 240,000 טון של חומרי גלם.

‏‏גבה את הזיכרונות שלך

אנחנו ממליצים לשמור את אנשים הקשר, הודעות הטקסט, התמונות, המוסיקה והסרטונים שלך במחשב או בענן, ולאפס את המכשיר להגדרות המפעל לפני שתיפרד ממנו.

שחרר את הטלפון הישן – מחזר אותו!

פשוט הוצא את כרטיס ה- SIM הישן וקח את הטלפון לנקודת מחזור כלשהי של מוצרי אלקטרוניקה המאורגנת על-ידי הרשות המקומית שלך.

recycling

קבע מידע נוסף על האחריות החברתית התאגידית שלנו

מאפיינים:

מזהה פריט: 10787 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 5

משוב