פתרון בעיות בטלפון Nokia Symbian

אם עליך לתקן את הטלפון, עיין בשלבים קלים אלה. הם יכולים לפתור את הבעיה ולחסוך לך זמן ומאמץ.

1. הפעלה מחדש של הטלפון

אם בטלפון יש סוללה מתפרקת, כבה את הטלפון, הוצא את הסוללה, החזר אותה לאחר מספר שניות והפעל את הטלפון.

אם הסוללה לא מתפרקת, הפעל את הטלפון והמשך ללחוץ על כפתור ההפעלה עד שהטלפון ירטוט ויכבה. הפעל שוב את הטלפון.

2. טעינת הטלפון

  1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.
  2. חבר את המטען לטלפון.
  3. כאשר הטלפון מראה שהסוללה מלאה, נתק את המטען מהטלפון ולאחר מכן נתק משקע החשמל.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחוון הטעינה יוצג או עד שתוכל להתקשר.

אם לא נעשה בסוללה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ולאחר מכן לנתק ולחבר אותו שוב כדי להתחיל בטעינה.

3. שחזור הגדרות יצרן

שחזור הגדרות מקוריות: אם הטלפון שלך אינו פועל כהלכה, באפשרותך לאפס הגדרות מסוימות לערכיהן המקוריים. פעולה זו לא משפיעה על מסמכים או קבצים השמורים בטלפון, אך מומלץ לבצע גיבוי לפני השחזור להגדרות היצרן. עיין בהוראות שבמדריך למשתמש.

  1. סיום כל השיחות והחיבורים הפעילים.
  2. בחר: > הגדרות וטלפון > ניהול טלפון > הגדרות יצרן > שחזר.
  3. אם תתבקש, הקלד את קוד האבטחה.

לאחר שחזור ההגדרות המקוריות, הטלפון נכבה ולאחר מכן מופעל שוב. פעולה זו עשויה להימשך זמן ארוך מהרגיל.

4. התקנה מחדש של התוכנה

כלי שחזור התוכנה יכול לעזור לך לאפס ולשחזר את תוכנת הטלפון בבית, אם הטלפון שלך לא מגיב, קפוא, נתקל בבעיות הקשורות לתוכנה או בעיות הקשורות לעדכון תוכנה.

חשוב! שימוש בכלי לשחזור תוכנה ימחק את כל התוכן המאוחסן בו, כולל אפליקציות ומשחקים (יחד עם נתוני אפליקציות והתקדמות במשחקים), הודעות טקסט, היסטוריית שיחות, מוסיקה, תמונות ועוד. במידת האפשר, יש לגבות תחילה את הטלפון ('הגדרות' > 'גיבוי'). תוכל לשחזר גיבוי לאחר שהשחזור יושלם.

הערה: תהליך השחזור עשוי להימשך זמן מה, בהתאם למהירות החיבור לאינטרנט, ולא ניתן להשתמש בטלפון במהלך ההתקנה. הגירסה האחרונה המאושרת של התוכנה בטלפון ובדגם שלך תותקן.

הורד והתקן את כלי שחזור התוכנה של Nokia במחשב. במידת האפשר, ודא שסוללת הטלפון טעונה במלואה.

חבר את הטלפון למחשב באמצעות כבל USB תואם. בצע את ההוראות המוצגות בכלי.


סיוע נוסף

אם שלבים אלה לא פתרו את הבעיה, תוכל לבקש סיוע נוסף בפורומים שלנו למשתמשים.


מאפיינים:

מזהה פריט: 10789 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 5

משוב