פתרון בעיות בטלפון Nokia Asha

אם נתקלת בבעיות בטלפון, בדוק פעולות קלות אלה תחילה.

1. הפעלה מחדש של הטלפון

הוצא את הסוללה, המתן דקה והחזר אותה לטלפון. הפעל את הטלפון.

2. שחזור הגדרות היצרן המקוריות

בהתאם לדגם טלפון Asha, בחר תפריט > הגדרות > שחזר טלפון או תפריט > הגדרות > איפוס הגדרות יצרן. ייתכן שיוצגו לך אפשרויות לאפס הגדרות ולשמור נתונים אישיים או גם למחוק את כל הנתונים האישיים.

אם הגדרת קוד אבטחה בטלפון, תתבקש להזין את קוד האבטחה לפני שהאיפוס להגדרות היצרן יבוצע.

3. התקנה מחדש של התוכנה

כלי שחזור התוכנה יכול לעזור לך לאפס ולשחזר את תוכנת הטלפון בבית, אם הטלפון שלך לא מגיב, קפוא או נתקל בבעיות הקשורות לתוכנה.

חשוב! שימוש בכלי לשחזור תוכנה ימחק את כל התוכן המאוחסן בו, כולל אפליקציות ומשחקים (יחד עם נתוני אפליקציות והתקדמות במשחקים), הודעות טקסט, היסטוריית שיחות, מוסיקה, תמונות ועוד. במידת האפשר, יש לגבות תחילה את הטלפון (עיין במדריך למשתמש כדי לקבל הוראות). תוכל לשחזר גיבוי לאחר שהשחזור יושלם.

הורד והתקן את כלי שחזור התוכנה של Nokia במחשב. במידת האפשר, ודא שסוללת הטלפון טעונה במלואה.

  1. הפעל את כלי שחזור התוכנה של Nokia, וחבר את הטלפון למחשב באמצעות כבל USB תואם. אם תתבקש, בחר את מצב USB המתאים בטלפון: Nokia Suite או 'מודם'.
  2. בצע את ההוראות המוצגות בכלי.


סיוע נוסף

אם שלבים אלה לא פתרו את הבעיה, תוכל לבקש סיוע נוסף בפורומים שלנו למשתמשים.


מאפיינים:

מזהה פריט: 10810 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 5

משוב