פתרון בעיות בטלפון Nokia X

אם נתקלת בבעיות בטלפון, בדוק פעולות קלות אלה תחילה.

1. הפעלה מחדש של הטלפון

הוצא את הסוללה, המתן דקה והחזר אותה לטלפון. הפעל את הטלפון.

2. עצירה או הסרה של אפליקציות שהותקנו לאחרונה

לאפליקציות מסוימות של ספקים חיצוניים עשויות להיות בעיות איכות וקריסות לעתים קרובות או שהן אף ישפיעו לרעה על יציבות המכשיר. אם אתה מבחין בתסמינים כאלה נסה תחילה לנקות את נתוני האפליקציה כדי לבטל את האפשרות של תקלה בזיכרון:

  1. עבור אל הגדרות > אפליקציות > נהל אפליקציות
  2. אתר את האפליקציה הבעייתית והקש עליה
  3. הקש על נקה נתונים ועל נקה מטמון

אם האפליקציה ממשיכה להיות בעייתית עליך להסיר את התקנתה מהטלפון.

3. הפעלת הטלפון במצב בטוח

במצב בטוח רק תהליכי מערכת חיוניים רשאים לפעול. כך מתאפשר לך לראות אם אפליקציה שהותקנה לאחרונה מונעת הפעלה תקינה של הטלפון

  1. הפעלת הטלפון
  2. כשתשמע את צליל הפתיחה וסמל Nokia יתחיל להבהב, לחץ והחזק את הלחצן להפחתת עוצמת הקול עד שהטלפון יופעל.
  3. אם הטלפון מופעל במצב בטוח, תראה את הטקסט 'בטוח' בפינה הימנית התחתונה של המסך.
  4. לאחר שתסיר את האפליקציה הבעייתית, כבה את הטלפון והפעל אותו שוב כדי להפעיל אותו מחדש במצב רגיל.

4. שחזור הגדרות היצרן המקוריות

איפוס הטלפון להגדרות היצרן יוביל למחיקה של כל הנתונים האישיים והאפליקציות המותקנות. ודא שכל הנתונים החשובים שלך מגובים לפני שתבצע את האיפוס.
בחר הגדרות > גיבוי ואיפוס > איפוס להגדרות יצרן

5. התקנה מחדש של התוכנה

אם יש לך טלפון Nokia X2 עם SIM כפול, כלי שחזור התוכנה יכול לעזור לך לאפס ולשחזר את תוכנת הטלפון בבית, אם הטלפון שלך לא מגיב, קפוא או נתקל בבעיות הקשורות לתוכנה.

חשוב! שימוש בכלי לשחזור תוכנה ימחק את כל התוכן המאוחסן בו, כולל אפליקציות ומשחקים (יחד עם נתוני אפליקציות והתקדמות במשחקים), הודעות טקסט, היסטוריית שיחות, מוסיקה, תמונות ועוד. במידת האפשר, יש לגבות תחילה את הטלפון (עיין במדריך למשתמש כדי לקבל הוראות). תוכל לשחזר גיבוי לאחר שהשחזור יושלם.

  1. הורד והתקן את כלי שחזור התוכנה של Nokia במחשב. במידת האפשר, ודא שסוללת הטלפון טעונה במלואה.
  2. הפעל את כלי שחזור התוכנה של Nokia, וחבר את הטלפון למחשב באמצעות כבל USB תואם. אם תתבקש, בחר את מצב USB המתאים בטלפון: Nokia Suite או 'מודם'.
  3. בצע את ההוראות המוצגות בכלי.


סיוע נוסף

אם שלבים אלה לא פתרו את הבעיה, תוכל לבקש סיוע נוסף בפורומים שלנו למשתמשים.

מאפיינים:

מזהה פריט: 10869 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 5

משוב