כיצד אוכל לצמצם את השימוש שלי בנתונים?

אם אין לך תוכנית גלישה ללא הגבלה - ובימינו לרובנו אין תוכנית כזו- חשוב לדעת בכמה נתונים אתה משתמש, וכיצד למזער את השימוש בנתונים ב- Windows Phone.

שימוש ב'חיישן הנתונים'

'חיישן הנתונים' עוזר לך לעקוב אחר השימוש שלך בנתונים, לאתר את האפליקציות הצורכות את כמות הנתונים הגדולה ביותר ולהפחית את צריכת הנתונים הסלולריים שלך. למידע נוסף, ראה שימוש ב'חיישן הנתונים' לניהול השימוש בנתונים.

 • כדי להגדיר את 'חיישן הנתונים', החלק אל רשימת האפליקציות ולאחר מכן הקש על חיישן הנתונים 

  Data Sense Icon
  .

חיסכון בנתונים במהלך גלישה באינטרנט

'חיישן הנתונים' יכול לעזור לך לחסוך בנתונים במהלך גלישה באינטרנט על-ידי פעולות כמו הקטנת תמונות בדפי אינטרנט או חסימת פרסומות מסוימות. כדי לנצל אפשרות זאת, בצע את הפעולות הבאות.

 1. ברשימת האפליקציות, הקש על חיישן הנתונים 

  Data Sense Icon

 2. הקש על הגדרות 

  Settings Icon
  .

 3. תחת חיסכון בנתוני דפדפן, בחר רגיל, גבוה או אוטומטי. (אנחנו ממליצים על האפשרות 'אוטומטי', המתירה לטלפון להחליט מהי ההגדרה הטובה ביותר.)

התחברות לרשת Wi-Fi

מן הסתם, הדרך הטובה ביותר לחסוך בשימוש בנתונים סלולריים היא להתחבר לרשת Wi-Fi בכל פעם שהדבר מתאפשר. כך, הטלפון יכול להשתמש בחיבור Wi-Fi כדי לשלוח ולקבל נתונים.

 • כדי להפעיל Wi-Fi, ברשימת האפליקציות, הקש על הגדרות 

  Settings Icon
   > Wi-Fi‏ והפעל את התחברות לרשת Wi-Fi ‏
  Toggle On Icon
  .

כיבוי משימות ברקע

אפליקציות מסוימות עשויות להמשיך ולהשתמש בנתונים סלולריים גם כאשר הן לא פתוחות. תוכל להפחית את השימוש בנתונים על-ידי כיבוי משימות ברקע שאינן דרושות לך.

 1. ברשימת האפליקציות, הקש על הגדרות 

  Settings Icon
   > חיסכון בצריכת הסוללה והחלק אל שימוש.

 2. הקש על אפליקציות המפעילות משימות ברקע ובטל את אפשר לאפליקציה לפעול ברקע 

  Toggle Off Icon
  .

הפעלת ’‏‏חיסכון בצריכת הסוללה’

התכונה 'חיסכון בצריכת הסוללה' מבטלת חלק מהתכונות המחייבות חיבור נתונים, אך לא את כולן. תוכל להפעיל אותה כרצונך, או להגדיר אותה להפעלה אוטומטית כאשר הסוללה חלשה.

 1. ברשימת האפליקציות, הקש על הגדרות 

  Settings Icon
   > חיסכון בצריכת הסוללה.

 2. הפעל את חיסכון בצריכת הסוללה 

  Toggle On Icon
  .

 3. תחת שימור חיי הסוללה, הקש על האפשרות הרצויה לשימור חיי הסוללה.

שינוי הגדרות של סינכרון דואר אלקטרוני

תוכל לבחור באיזו תדירות הטלפון יסנכרן דואר אלקטרוני באופן אוטומטי, או שתוכל לסנכרן אותו באופן ידני רק כשתרצה לעשות זאת.

 1. ברשימת האפליקציות, הקש על חשבון הדואר האלקטרוני שאת ההגדרות שלו ברצונך לשנות.

 2. הקש על עוד

  More Icon
   > הגדרות ולאחר מכן הקש על הגדרות סינכרון.

 3. תחת הורד תוכן חדש (או הורד דואר אלקטרוני חדש בחשבונות מסוימים), בחר אפשרות. אם אינך רוצה שהטלפון יסנכרן דואר מחשבון זה באופן אוטומטי, הקש על ידני (אם אפשרות זו זמינה).

מניעת שימוש בנתונים סלולריים כאשר קישוריות Wi-Fi מוגבלת

אם הטלפון שלך מחובר לרשת Wi-Fi ולא יכול להשלים משימה המצריכה נתונים רבים, כגון הורדת אפליקציה, עקב קישוריות מוגבלת, תוכל למנוע מהטלפון לסיים את הפעולה תוך שימוש בחיבור נתונים סלולריים. (ייתכן שהגדרה זו לא תופיע בטלפון שלך, בהתאם לאופן שבו המכשיר הוגדר על-ידי היצרן או על-ידי המפעיל הסלולרי.)

 1. ברשימת האפליקציות, הקש על הגדרות 

  Settings Icon
   > נייד ו- SIM.

 2. הקש על עבור קישוריות Wi-Fi מוגבלת ולאחר מכן הקש על אל תשתמש בנתונים סלולריים.

כיבוי חיבור הנתונים הסלולריים

הדרך היסודית ביותר להבטיח שאינך משתמש בנתונים סלולריים היא לכבות את החיבור לחלוטין.

 1. ברשימת האפליקציות, הקש על הגדרות 

  Settings Icon
   > נייד ו- SIM.

 2. בטל את חיבור נתונים

  Toggle Off Icon
  .

מאפיינים:

מזהה פריט: 10894 - סקירה אחרונה: 26 במאי 2016 - תיקון: 6

משוב