תנאי רשיון תוכנה נוספים של Internet Explorer 10

ראה להלן את תנאי הרשיון החלים על גירסת התוכנה שלך.

תנאי רשיון התוכנה הנוספים הבאים של Microsoft חלים על Internet Explorer 10 עבור Windows 8 ועבור Windows RT 8.1:

Microsoft Corporation (או בהתאם למקום מגוריך, אחד מהסניפים שלה) מעניקה לך רשיון משלים. אם אתה מורשה להשתמש ב- Windows 8, ב- Windows RT או ב-Windows Server 2012 (שהשלמה זה חלה עליהם) ("התוכנה"), באפשרותך להשתמש בהשלמה זו. באפשרותך להשתמש בעותק של השלמה זו עם כל עותק של התוכנה שהוא עותק מורשה. אינך רשאי להשתמש בהשלמה אם אין לך רשיון עבור התוכנה. תנאי הרשיון עבור התוכנה חלים על השימוש שלך בהשלמה זו.

תנאי רשיון התוכנה הנוספים הבאים חלים על Internet Explorer 10 עבור Windows 7 Service Pack 1 ו- Windows Server 2008 R2 Service Pack 1:

Microsoft Corporation (או בהתאם למקום מגוריך, אחד מהסניפים שלה) מעניקה לך רשיון משלים. אם אתה מורשה להשתמש ב- Windows 7 Service Pack 1 או ב-WindowsWindows Server 2008 R2 Service Pack 1 (שהשלמה זו חלה עליהם) ("התוכנה"), באפשרותך להשתמש בהשלמה זו. אינך רשאי להשתמש בהשלמה אם אין לך רשיון עבור התוכנה. באפשרותך להשתמש בהשלמה זו עם כל עותק של התוכנה שהוא עותק מורשה.

תנאי הרשיון הבאים מתארים תנאי שימוש נוספים עבור השלמה זו. תנאים אלה ותנאי הרשיון עבור התוכנה חלים על השימוש שלך בהשלמה זו. אם יש התנגשות, חלים תנאי רשיון נוספים אלה.

כשאתה משתמש בהשלמה אתה מקבל תנאים אלה. אם אינך מקבל אותם, אל תשתמש בהשלמה זו.

שירותים מבוססי אינטרנט. Microsoft מספקת שירותים מבוססי אינטרנט עם התוכנה. היא עשויה לשנות או לבטל אותם בכל עת.

הסכמה עבור שירותים מבוססי-אינטרנט. תכונות התוכנה המתוארות להלן ובהצהרת הפרטיות של Internet Explorer 10 מתחברות ל-Microsoft או למערכות מחשב שמספקות שירותים דרך האינטרנט. במקרים מסוימים, לא תקבל הודעה נפרדת כאשר הן מתחברות. באפשרותך לבטל תכונות אלה או לא להשתמש בהן. למידע נוסף אודות תכונות אלה, ראה הצהרת הפרטיות של Internet Explorer 10. על-ידי שימוש בתוכנה, אתה מסכים לשידור מידע זה. Microsoft אינה משתמשת במידע כדי לזהות אותך או ליצור אתך קשר.

  • עדכון עבור ספקי חיפוש. לאחר ההתקנה, התוכנה תוריד עדכון לנתונים במחשב שלך על ספקי החיפוש. עדכון זה משדרג את הספקים שלך עם התכונות החדשות ביותר, כגון סמלים חדשים או הצעות חיפוש. זהו עדכון חד-פעמי, אך התוכנה תנסה לבצע את העדכון כמה פעמים אם היא לא מצליחה להוריד את העדכון.
מאפיינים:

מזהה פריט: 11540 - סקירה אחרונה: 22 ביוני 2016 - תיקון: 1

משוב