NFC הוא ראשי התיבות של 'תקשורת שדה קרוב', טכנולוגיה המאפשרת לשני מכשירים "לדבר" זה עם זה באופן אלחוטי בטווח קרוב.

Sharing via NFC on Windows Phone

הקש שני טלפונים זה בזה כדי לשתף דרך NFC

להלן מספר דרכים שבהן תוכל להשתמש ב- NFC עם Windows Phone:

 • הקש כדי לשתף תמונות ועוד. הקש עם הטלפון על מכשיר אחר בעל יכולת NFC כדי לשתף במהירות תמונות, אנשי קשר, כתובות אינטרנט ודברים אחרים.   
 • הקש כדי לשייך להתקן אחר. הקש עם הטלפון על אביזר בעל יכולת NFC (כגון צמד רמקולים או אוזניות) כדי לשייך אותו לטלפון לצורך תקשורת Bluetooth.
 • הקש על תג כדי לקבל מידע. הקש עם הטלפון על תג בעל יכולת NFC (כגון כרזה או כרטיס ביקור) כדי לפתוח אתר אינטרנט או אפליקציה.
 • הקש כדי לבצע תשלומים ועסקאות אחרות. אם הטלפון והמפעיל הסלולרי תומכים בכך, תוכל להגדיר כרטיסי אשראי או חיוב כדי לשלם בחנויות המציעות שירות זה.

כדי להפעיל NFC

 1. ברשימת האפליקציות, הקש על הגדרות

  Settings Icon
  .

 2. הקש על NFC‏ 

  More Icon
  ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הפעל את הקש כדי לשתף 
   Toggle On Icon
    כדי לאפשר שיתוף ושיוך באמצעות NFC.
  • הפעל את הקש כדי לשלם 
   Toggle On Icon
    כדי לאפשר עסקאות NFC אם הטלפון שלך תומך בזה. 

  

מאפיינים:

מזהה פריט: 11557 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 5

משוב