העתקת אנשי קשר באמצעות האפליקציה 'העברת הנתונים שלי'

שמור על הקרובים והחשובים לך ביותר בקצות אצבעותיך. השתמש באפליקציה כדי להעתיק בקלות את אנשי הקשר, הודעות הטקסט והתמונות שלך מהטלפון הישן. האפליקציה אינה פועלת בכל דגמי הטלפון.

עצה: אם הטלפון הישן שלך הוא מכשיר Windows Phone, או אם גיבית בעבר את אנשי הקשר שלך בחשבון Microsoft שלך, כדי לייבא את אנשי הקשר מהשירות, פשוט היכנס לחשבון שלך בטלפון. אנשי הקשר מיובאים באופן אוטומטי.

הטלפון הישן שלך צריך לתמוך ב-Bluetooth. אנשי הקשר בטלפון הישן צריכים להיות מאוחסנים בזיכרון הטלפון, ולא בכרטיס SIM.

  1. בטלפון הישן שלך, הפעל את Bluetooth וודא כי הטלפון גלוי להתקנים אחרים.
  2. בטלפון החדש פתח את האפליקציה 'העברת הנתונים שלי'.
  3. הקש על 'המשך' והפעל את ה- Bluetooth.
  4. בחר את הטלפון הישן מתוך רשימת ההתקנים שנמצאו ובצע את ההוראות המוצגות בשני הטלפונים.

אם אנשי הקשר שלך כתובים בשפה שהטלפון החדש אינו תומך בה, ייתכן שפרטי הקשר לא יוצגו כראוי.

אם עדיין אין ברשותך את האפליקציה 'העברת הנתונים שלי', באפשרותך להוריד אותה מהחנות.

מאפיינים:

מזהה פריט: 11641 - סקירה אחרונה: 18 במאי 2016 - תיקון: 6

משוב