טפל במכשיר, בסוללה, במטען ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על פעולה תקינה של המכשיר.

 • שמור על המכשיר יבש. גשם, לחות ושאר סוגי הנוזלים יכולים להכיל מינרלים אשר שוחקים את המעגלים החשמליים. אם המכשיר נרטב, הוצא את הסוללה (אם היא נשלפת) ואפשר למכשיר להתייבש.
 • אל תשתמש ואל תאחסן את המכשיר במקומות מאובקים או מלוכלכים.
 • אל תאחסן את המכשיר באזורים שבהם הטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עלולות לגרום נזק למכשיר או לסוללה.
 • אל תאחסן את המכשיר באזורים שבהם הטמפרטורות נמוכות. כאשר המכשיר מתחמם ומגיע לטמפרטורה הרגילה שלו, עלולה להיווצר לחות בתוכו ולגרום לו נזק.
 • אל תפתח את המכשיר, למעט כפי שצוין במדריך למשתמש.
 • שינויים בלתי מורשים עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
 • אין להפיל או לנער את המכשיר או את הסוללה. טיפול אגרסיבי עלול לשבור אותם.
 • לניקוי המשטח של המכשיר, השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
 • אין לצבוע את המכשיר. צבע עלול לפגוע בפעולה התקינה שלו.
 • אם המכשיר כולל סוללה נשלפת, לביצועים מיטביים, כבה את המכשיר והוצא את הסוללה מפעם לפעם.
 • שמור את המכשיר הרחק ממגנטים או משדות מגנטיים.
 • כדי לשמור על הבטיחות של נתונים חשובים, אחסן אותם בשני מקומות נפרדים לפחות, כגון במכשיר, בכרטיס זיכרון או במחשב, או כתוב אותם במקום כלשהו.
 • נהג בזהירות בעת השימוש בכוננים הקשיחים. זעזועים, רעידות, מכות ונפילות; שימוש אחר בלתי זהיר במכשיר; טמפרטורות קיצוניות; לחות ונוזלים עלולים לגרום לכונן הקשיח לפעול בצורה לא תקינה וכן לאובדן או נזק לנתונים.
 • במהלך פעולה ממושכת, ייתכן שהמכשיר יתחמם. ברוב המקרים, זוהי תופעה רגילה. כדי להימנע מהתחממות יתר על המידה, ייתכן שהמכשיר יאט את פעולתו באופן אוטומטי, יסגור אפליקציות, יכבה את הטעינה, ובמידת הצורך, יכבה את עצמו. אם המכשיר אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך.
מאפיינים:

מזהה פריט: 11731 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 5

משוב