אודות ניהול זכויות דיגיטלי

בעת השימוש במכשיר זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע ממך העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה ותכנים אחרים.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטלי (DRM) מצורף רשיון המגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

באמצעות מכשיר זה, באפשרותך לגשת לתוכן המוגן באמצעות PlayReady. אם תוכנת ניהול זכויות דיגיטלי (DRM) מסוימת אינה מצליחה להגן על התוכן, בעלי התוכן עשויים לבקש את ביטול הגישה של תוכנת DRM זו לתוכן חדש המוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטלי. ביטול זה עלול גם למנוע חידוש של תוכן המוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטלי שכבר קיים במכשיר. ביטול תוכנת DRM שכזו אינו משפיע על השימוש בתוכן המוגן באמצעות סוגים אחרים של DRM, או על השימוש בתוכן שאינו מוגן באמצעות DRM.

אם המכשיר כולל תוכן המוגן באמצעות PlayReady או WMDRM, הן הרשיונות והן התוכן יאבדו אם תאתחל את זיכרון המכשיר. ייתכן גם שתאבד את הרשיונות ואת התוכן אם הקבצים במכשיר ייפגמו. אובדן הרשיונות או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן במכשיר. למידע נוסף, פנה אל ספק השירות.

מאפיינים:

מזהה פריט: 11736 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 5

משוב