טלפון Lumia שלי אינו פועל או מגיב כצפוי

נסה תיקונים אלה אם, לדוגמה, הטלפון מבצע אתחול מחדש באקראי, קופא או לא נדלק, אם אפליקציה מסוימת קורסת, אם יש לך בעיות צליל או אם המסך ריק:

1. טעינת הטלפון


טען את הטלפון לפחות 20 דקות.

2. הפעלה מחדש של הטלפון


לחץ והחזק את מקשי ההפעלה והנמכת עוצמת הקול בו-זמנית למשך 10-15 שניות. שחרר אותם והטלפון יבצע הפעלה מחדש. לאחר פעולה זו, ייתכן שתצטרך להגדיר את התאריך והשעה בטלפון.
Keys to press to perform soft reset

אם הבעיה נמשכת, אפס ושחזר את הטלפון כפי שמוסבר להלן.

3. איפוס הטלפוןלפני שתמשיך באיפוס, ודא שרמת הטעינה של הסוללה היא מעל 50%.
כדי לבדוק את יתרת חיי הסוללה, עבור אל הגדרות > מערכת > חיסכון בצריכת הסוללה (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > חיסכון בצריכת הסוללה). אם אינך יכול לבדוק זאת, או אם רמת הטעינה נמוכה מדי, טען את הטלפון לפחות 20 דקות.

אפס את הטלפון באמצעות הגדרות הטלפון.
בחר הגדרות > מערכת > אודות > אפס את הטלפון (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > אודות > אפס את הטלפון).

עם זאת, אם אינך יכול לגשת אל הגדרות הטלפון, בצע את השלבים הבאים:

  1. נתק את המטען. לחץ והחזק את מקשי ההפעלה והנמכת עוצמת הקול בו-זמנית. שחרר את המקשים כאשר אתה מרגיש רטט בטלפון ולאחר מכן לחץ והחזק מיד את מקש הנמכת עוצמת הקול עד שיוצג סימן קריאה (!) על מסך הטלפון. שחרר את מקש הנמכת עוצמת הקול.
    Keys to press in phase two of performing hard reset without a charger

  2. לחץ על מקשי עוצמת הקול וההפעלה בסדר הבא: הגברת עוצמת הקול, הנמכת עוצמת הקול, הפעלה והנמכת עוצמת הקול.

    Sequence of keys to press to perform hard reset without charger

    משתמשי Lumia 950 XL: צירופי המקשים שונים במעט בהשוואה לדגמי Lumia אחרים.

  3. המתן עד לאיפוס הטלפון. במהלך האיפוס תראה סמלים של גלגלי שיניים מסתובבים על המסך למשך עד 5 דקות. לאחר מכן המסך יהיה ריק למשך כ- 30 שניות ואז הטלפון יופעל מחדש.
  4. עבור את תהליך ההגדרה הראשונית של הטלפון. ודא שהתאריך והשעה מוגדרים כהלכה. בחר הגדרות > זמן ושפה > תאריך ושעה (ב- Lumia עם Windows Phone 8: הגדרות > תאריך ושעה).

מאפיינים:

מזהה פריט: 13389 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 5

משוב