פרטי הסוללה והמטען

מטעני צד שלישי העומדים בדרישות החלות בנושא USB, וניתנים לחיבור למחבר ה-USB של המכשיר, עשויים גם הם להיות תואמים.

Microsoft Mobile עשויה להפוך דגמים נוספים של סוללות או מטענים לזמינים עבור מכשיר זה.

מכשירים עם סוללה נשלפת

השתמש במכשיר רק עם סוללה נטענת מקורית.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמני הדיבור וההמתנה מתקצרים באופן ניכר מהמצב הרגיל, החלף את הסוללה.

מכשירים עם סוללה שאינה נשלפת

המכשיר שברשותך כולל סוללה נטענת פנימית, שאינה נשלפת. אל תנסה להוציא אותה מאחר שאתה עלול לגרום נזק למכשיר. כדי להחליף את הסוללה, קח את המכשיר אל מוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כאשר זמני הדיבור וההמתנה קצרים באופן משמעותי מהרגיל, יש להחליף את הסוללה. לצורך כך, הבא את המכשיר אל מוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

מאפיינים:

מזהה פריט: 13708 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 6

משוב