לקבלת מידע על הזמינות של אביזרים מאושרים, פנה אל המשווק.

מגוון רחב של אביזרים זמין עבור המכשיר שלך. לקבלת פרטים נוספים, ראה www.microsoft.com/mobile/accessories.

כללים שימושיים בנוגע לאביזרים

  • הרחק את כל האביזרים מהישג ידם של ילדים קטנים.
  • כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר כלשהו, אחוז בתקע ומשוך. אל תמשוך את הכבל.
  • בדוק מעת לעת שאביזרים המותקנים ברכב מאובטחים היטב למקומם ופועלים כשורה.
  • התקנה של כל אביזרים מורכבים ברכב צריכה להתבצע על-ידי אנשי מקצוע בלבד.

סוללה

עיין בזמני הסוללה עבור דיבור והמתנה במדריך למשתמש הנמצא במארז של המכשיר הנייד שרכשת.


עבור טייוואן בלבד: בהתאם לסעיפים 12 ו- 14 של התקנות המנהליות של NCC במכשירי טלקום:

ללא הרשאה של National Communications Commission (‏NCC), אף חברה, ארגון או משתמש אינם רשאים לשנות את התדר, לחזק את עוצמת השידור או לשנות מאפיינים מקוריים כמו גם ביצועים של מכשירים מורשים בתדר רדיו בעצימות נמוכה.

נאסר על מכשירים בתדר רדיו בעצימות נמוכה להשפיע על אבטחת כלי טיס או לגרום הפרעות לתקשורת חוקית; אם מתגלה הפרעה כזו, על המשתמש להפסיק מיידית את הפעלת המכשיר.

התקשורת החוקית האמורה מתייחסת לתקשורת רדיו המופעלת בהתאם לחוק הטלקומוניקציה. על מכשירים בתדר רדיו בעצימות נמוכה לעמוד בהפרעות הנגרמות מתקשורת חוקית או מהתקנים המשדרים גלי רדיו ISM.מאפיינים:

מזהה פריט: 13747 - סקירה אחרונה: 17 במאי 2016 - תיקון: 6

מכשירים ניידים

משוב
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)