Windows לא מוצא את המצלמה או לא מצליח להפעיל אותה

אם מצלמת האינטרנט או אפליקציית המצלמה ב-Windows 10 לא נפתחת, ומוצגת הודעת שגיאה המציינת שלא ניתן למצוא או לא ניתן להפעיל את המצלמה (כולל קודי השגיאה 0xA00F4244 או 0x200F4244), ייתכן שתוכנת אנטי-וירוס חוסמת את מצלמת האינטרנט או המצלמה או שמנהל ההתקן של מצלמת האינטרנט לא מעודכן. לקבלת עזרה נוספת, עיין גם בסעיף תיקון סרט צילום חסר ב-Windows 10.

בדוק את תוכנת האנטי-וירוס שברשותך

באפליקציית האנטי-וירוס, חפש הגדרות הקשורות לחסימת הגישה או להרשאות לשימוש במצלמת האינטרנט. לקבלת עזרה, בקר באתר האינטרנט של החברה המייצרת את תוכנת האנטי-וירוס.

בדוק אם יש מנהל ההתקן של מצלמת האינטרנט אינו מעודכן

 1. בחר בלחצן התחל , הקלד מנהל ההתקנים, ולאחר מכן בחר מנהל ההתקנים מרשימת התוצאות.
 2. חפש את מצלמת האינטרנט תחת התקני הדמיה או בקרי קול, וידאו ומשחק.
 3. לחץ והחזק (או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני) על שם מצלמת האינטרנט ולאחר מכן בחר מאפיינים.
 4. בחר בכרטיסיה מנהל התקן, לחץ על לחצן פרטי מנהל התקן וחפש שם קובץ שכולל את stream.sys. אם הסמל מופיע, מצלמת האינטרנט שברשותך תוכננה לפני Windows 7 ועליך להחליף אותה במצלמת אינטרנט חדשה יותר.
 5. אם אינך מוצא שם קובץ שכולל את stream.sys, נסה להחזיר מנהל ההתקן שלך מצלמת האינטרנט למצב קודם.

החזר את מנהל ההתקן של מצלמת האינטרנט למצב קודם

 1. במנהל ההתקנים, לחץ והחזק (או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני) על מצלמת האינטרנט ולאחר מכן בחר מאפיינים.
 2. בחר את הכרטיסיה מנהל התקן, בחר חזור לקודם ולאחר מכן בחר כן. (שים לב, מנהלי התקנים מסוימים לא מספקים אפשרות לחזרה למצב קודם.)
 3. בסיום התהליך של חזרה למצב קודם, הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן נסה שוב לפתוח את אפליקציית המצלמה.
 4. אם חזרה למצב קודם לא פתרה את הבעיה או שאינה זמינה, הסר את מנהל ההתקן של מצלמת האינטרנט ובצע סריקה לגילוי שינויי חומרה.

הסר את ההתקנה של מנהל ההתקן של מצלמת האינטרנט ובצע סריקה לגילוי שינויי חומרה

 1. במנהל ההתקנים, לחץ והחזק (או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני) על מצלמת האינטרנט ולאחר מכן בחר מאפיינים.
 2. בחר בכרטיסיה מנהל התקן, בחר הסר התקנה > מחק את תוכנת מנהל ההתקן עבור התקן זה ולאחר מכן בחר אישור.
 3. במסך מנהל התקן, בתפריט פעולות, בחר באפשרות בצע סריקה לגילוי שינויי חומרה. המתן עד לביצוע הסריקה וההתקנה מחדש של מנהלי התקנים מעודכנים, הפעל מחדש את המחשב ולאחר מכן נסה שוב לפתוח את אפליקציית המצלמה.
 4. אם מצלמת האינטרנט עדיין לא פועלת, נסה לחפש עזרה באתר האינטרנט של יצרן מצלמת האינטרנט.

חפש תשובות בפורומים

אם הפתרונות הקודמים אינם פועלים, נסה לחפש בעיות דומות בפורום הקהילה של Microsoft עבור מצלמה של Windows. אם אינך מוצא פתרון, שתף בפורום זה פרטים על החוויה שלך ובדוק שוב מאוחר יותר אם נכתבו תגובות.

מאפיינים:

מזהה פריט: 13753 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 2

משוב