תנאי רשיון תוכנה נוספים של Internet Explorer 11

חל על: Internet ExplorerWindows 8.1Windows 7

ראה להלן את תנאי הרשיון החלים על גירסת התוכנה שלך.

עבור Internet Explorer 11 עבור Windows 8.1, Windows RT 8.1 ו- Windows Server 2012 R2, חלים תנאי רשיון התוכנה הנוספים הבאים:

Microsoft Corporation (או בהתאם למקום מגוריך, אחד מהסניפים שלה) מעניקה לך רשיון משלים. אם אתה מורשה להשתמש ב- Windows 8.1 או ב-Windows Server 2012 R2 (שהשלמה זה חלה עליהם) ("התוכנה"), באפשרותך להשתמש בהשלמה זו. באפשרותך להשתמש בעותק של השלמה זו עם כל עותק של התוכנה שהוא עותק מורשה. אינך רשאי להשתמש בהשלמה אם אין לך רשיון עבור התוכנה. תנאי הרשיון עבור התוכנה חלים על השימוש שלך בהשלמה זו. Microsoft מספקת שירותי תמיכה עבור ההשלמה כמתואר בכתובת support.microsoft.com/common/international.aspx.

עבור Internet Explorer 11 עבור Windows 7 Service Pack 1 ו-Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, חלים תנאי רשיון התוכנה הנוספים הבאים::

Microsoft Corporation (או בהתאם למקום מגוריך, אחד מהסניפים שלה) מעניקה לך רשיון משלים. אם אתה מורשה להשתמש ב- Windows 7 Service Pack 1 או ב-WindowsWindows Server 2008 R2 Service Pack 1 (שהשלמה זו חלה עליהם) ("התוכנה"), באפשרותך להשתמש בהשלמה זו. אינך רשאי להשתמש בהשלמה אם אין לך רשיון עבור התוכנה. באפשרותך להשתמש בהשלמה זו עם כל עותק של התוכנה שהוא עותק מורשה. Microsoft מספקת שירותי תמיכה עבור ההשלמה כמתואר בכתובת support.microsoft.com/common/international.aspx.
תנאי הרשיון הבאים מתארים תנאי שימוש נוספים עבור השלמה זו. תנאים אלה ותנאי הרשיון עבור התוכנה חלים על השימוש שלך בהשלמה זו. אם יש התנגשות, חלים תנאי רשיון נוספים אלה.

כשאתה משתמש בהשלמה אתה מקבל תנאים אלה. אם אינך מקבל אותם, אל תשתמש בהשלמה זו.

שירותים מקוונים.
Microsoft מספקת שירותים מבוססי אינטרנט עם התוכנה. היא עשויה לשנות או לבטל אותם בכל עת.

הסכמה עבור שירותים מבוססי-אינטרנט. תכונות התוכנה המתוארות להלן ובהצהרת הפרטיות של Internet Explorer 11 מתחברות ל-Microsoft או למערכות מחשב שמספקות שירותים דרך האינטרנט. במקרים מסוימים, לא תקבל הודעה נפרדת כאשר הן מתחברות. באפשרותך לבטל תכונות אלה או לא להשתמש בהן.  על-ידי שימוש בתוכנה, אתה מסכים לשידור מידע זה. Microsoft אינה משתמשת במידע כדי לזהות אותך או ליצור אתך קשר.

  • עדכון עבור ספקי חיפוש. לאחר ההתקנה, התוכנה תוריד עדכון לנתונים במחשב שלך על ספקי החיפוש. עדכון זה משדרג את הספקים שלך עם התכונות החדשות ביותר, כגון סמלים חדשים או הצעות חיפוש. זהו עדכון חד-פעמי, אך התוכנה תנסה לבצע את העדכון כמה פעמים אם היא לא מצליחה להוריד את העדכון.