קיצורי מקשים באפליקציות

חל על: Windows 10Windows 8.1

Windows 10


קיצורי מקשים הם מקשים או צירופים של מקשים המספקים דרך חלופית לביצוע פעולה שבדרך כלל מבוצעת באמצעות עכבר.

לפניך קיצורי מקשים נפוצים באפליקציות רבות של Microsoft שכלולות ב- Windows 10. רשימה זו כוללת קיצורי מקשים עבור:

ברבות מהאפליקציות הללו, קיצורי המקשים מופיעים גם בתיאור כלי אם מחזיקים את מצביע העכבר מעל לחצן כלשהו. במקרים אחרים, הקשה על המקשים Alt או F10 מציגה קיצורי מקשים זמינים. אם אות מסוימת בפריט בתפריט מסומנת בקו תחתון, הקש בו-זמנית על מקש Alt ועל מקש האות המסומנת בקו תחתון, במקום ללחוץ על הפריט בתפריט. לדוגמה, כדי ליצור תמונה חדשה ב'צייר', הקש Ctrl + N.

 

קיצורי מקשים של 'מחשבון'

 
הקש על מקש זה כדי לבצע זאת
‎Alt + 1‎ מעבר למצב רגיל
‎Alt + 2 מעבר למצב מדעי
Alt + 3 מעבר למצב מתכנת
Alt + 4 מעבר למצב חישוב תאריך
Ctrl + M אחסון בזיכרון
Ctrl + P הוספה לזיכרון
Ctrl + Q הסרה מהזיכרון
Ctrl + R שחזור מהזיכרון
Ctrl + L ניקוי הזיכרון
Delete ניקוי הקלט הנוכחי (בחר CE)
Esc ניקוי הקלט במלואו (בחר C)
‏‏F9 בחירת ±
R בחר 1/x
@ חישוב שורש ריבועי
% בחר %
Ctrl + H הפעלה או ביטול של היסטוריית החישובים
חץ למעלה התקדמות למעלה ברשימת ההיסטוריה
חץ למטה התקדם למטה ברשימת ההיסטוריה
Ctrl + Shift + D ניקוי ההיסטוריה
F3 בחר DEG במצב מדעי
F4 בחר RAD במצב מדעי
F5 בחר GRAD במצב מדעי
Ctrl + G בחר 10x במצב מדעי
Ctrl + O בחר cosh במצב מדעי
Ctrl + S בחר sinh במצב מדעי
Ctrl + T בחר tanh במצב מדעי
Shift + S בחר sin-1 במצב מדעי
Shift + O בחר cos-1 במצב מדעי
Shift + T בחר tan-1 במצב מדעי
Ctrl + Y בחר y√x במצב מדעי
D בחר Mod במצב מדעי
L בחר log במצב מדעי
M בחר dms במצב מדעי
בחר ln במצב מדעי
Ctrl + N בחר ex במצב מדעי
O בחר cos במצב מדעי
P בחר Pi במצב מדעי
Q בחר x2 במצב מדעי
S בחר sin במצב מדעי
T בחר tan במצב מדעי
V בחר F-E במצב מדעי
בחר Exp במצב מדעי
Y, ^ בחר xy במצב מדעי
# בחר x3 במצב מדעי
! בחר n! במצב מדעי
% בחר Mod במצב מדעי או מתכנת
F2 בחר DWORD במצב מתכנת
F3 בחר WORD במצב מתכנת
F4 בחר BYTE במצב מתכנת
F5 בחר HEX במצב מתכנת
F6 בחר DEC במצב מתכנת
F7 בחר OCT במצב מתכנת
F8 בחר BIN במצב מתכנת
F12 בחר Qword‏‎ במצב מתכנת
A-F בחר A-F במצב מתכנת
J בחר RoL במצב מתכנת
K בחר RoR במצב מתכנת
< בחר Lsh במצב מתכנת  
> בחר Rsh במצב מתכנת
% בחר Mod במצב מתכנת
| בחר Or במצב מתכנת
^ בחר Xor במצב מתכנת
~ בחר Not במצב מתכנת
& בחר And במצב מתכנת
מקש רווח החלפת המצב של ערך הסיבית במצב מתכנת

 

קיצורי מקשים של סרגל המשחקים

 
הקש על מקש זה לביצוע הפעולה
מקש סמל Windows + G פתיחת סרגל המשחקים כאשר משחק פתוח
מקש סמל Windows  + Alt + G הקלטת 30 השניות האחרונות
מקש סמל Windows  + Alt + R הפעלה או עצירה של הקלטה
מקש סמל Windows  + Alt + Print Screen יצירת צילום מסך של משחק
מקש סמל Windows  + Alt + T הצגה או הסתרה של שעון העצר של ההקלטה
 מקש סמל Windows  + Alt + M הפעל או כבה את המיקרופון
 מקש סמל Windows  + Alt + B  הפעלה או עצירה של השידור
 מקש סמל Windows  + Alt + W הצגת המצלמה במהלך השידור

 

קיצורי מקשים של Groove

 הקש על מקש זה  כדי לבצע פעולה זו
 Ctrl + P  הפעלה או השהיה
 Ctrl + F  דילוג לשיר הבא
 Ctrl + B  הפעלה מחדש של השיר הנוכחי או דילוג לשיר הקודם
 ‏‏F9  הגברת עוצמת הקול
 F8  הנמכת עוצמת הקול
 F7  השתקת עוצמת הקול
 Ctrl + Enter  בחירת פריט וכניסה למצב בחירה
 Ctrl + A  בחירת הכל
 Delete  מחיקת הפריטים שנבחרו
 Ctrl + Shift + P  הפעלת הפריטים שנבחרו
 Ctrl + T  הפעלה או כיבוי של חזרה
 Ctrl + H  הפעלה או כיבוי בסדר אקראי
 Ctrl + Q  חיפוש

 

קיצורי מקשים של 'מפות'

 
 הקש על מקש זה  לביצוע פעולה זו
מקשי חצים גלילה מקבילה של המפה בכיוון כלשהו
Ctrl + מקש סימן חיבור או סימן חיסור (+ או -) הגדלת או הקטנת התצוגה
Ctrl + מקשי החצים ימינה או שמאלה סיבוב
 Ctrl + מקשי החצים למעלה או למטה הטיה
מקש סימן חיבור (+) או סימן חיסור (-) הגדלה או הקטנה של התצוגה בתצוגת ערים בתלת-ממד
Page Up או Page Down מעבר רחוק יותר או קרוב יותר בתצוגת ערים בתלת-ממד
Ctrl + Y החלפת תצוגות מפה בין תצוגה אווירית לתצוגת כבישים
Ctrl + Home הצגת המיקום הנוכחי במרכז המפה
Ctrl + D קבלת הוראות הגעה
Ctrl + F חיפוש
Ctrl + M מיזעור הכרטיסיה הפעילה
Ctrl + P הדפסה
Ctrl + T הצגה או הסתרה של התנועה
Backspace חזרה
Ctrl + H ‏‏שיתוף
Ctrl + L העברת המוקד אל מפה
Ctrl + W סגירת הכרטיסיה הפעילה
Ctrl + Tab מעבר אל הכרטיסיה הבאה
Ctrl + Shift + Tab מעבר אל הכרטיסיה הקודמת
Ctrl + S הצגה או הסתרה של Streedside
Ctrl + C העתקה ללוח

 

קיצורי מקשים של 'סרטים וטלוויזיה'

 הקש על מקש זה  לביצוע פעולה זו
Alt + Enter הפעלה במסך מלא
Esc יציאה ממסך מלא
Enter בחירת פריט שנמצא במוקד
מקש רווח
או
Ctrl + P
הפעלה או השהיה (כאשר וידאו נמצא במוקד)
Alt + מקש חץ שמאלה
או
מקש סמל Windows  + Backspace 
חזרה
Ctrl + T הפעלה או כיבוי של חזרה
F7 השתקת הצליל
‎F8 הנמכת עוצמת הקול
‏‏F9 הגברת עוצמת הקול 

 

קיצורי מקשים של 'צייר'

הקש על מקש זה כדי לבצע פעולה זו
F11 הצגת תמונה במצב מסך מלא
F12 שמירת התמונה כקובץ חדש
Ctrl + A בחירת התמונה כולה
Ctrl + B הדגשת הטקסט שנבחר
Ctrl + C העתקת קטע שנבחר ללוח
Ctrl + E פתיחת תיבת הדו-שיח 'מאפיינים'
Ctrl + G הצגה או הסתרה של קווי הרשת
Ctrl + I הטיית הטקסט שנבחר
Ctrl + N יצירת תמונה חדשה
Ctrl + O פתיחת תמונה קיימת
Ctrl + P הדפסת תמונה
Ctrl + R הצגה או הסתרה של הסרגל
Ctrl + S שמירת שינויים בתמונה
Ctrl + U סימון הטקסט שנבחר בקו תחתון
Ctrl + V הדבקת קטע שנבחר מהלוח
Ctrl + W פתיחת תיבת הדו-שיח 'שינוי גודל והטיה'
Ctrl + X גזירת קטע שנבחר
Ctrl + Y ביצוע חוזר של שינוי
Ctrl + Z ביטול שינוי
Ctrl + סימן החיבור (+) הרחבת מברשת, קו או מיתאר צורה בפיקסל אחד
Ctrl + סימן החיסור (-) הצרת מברשת, קו או מיתאר צורה בפיקסל אחד
Ctrl + Page Up הגדלת התצוגה
Ctrl + Page Down הקטנת התצוגה
Alt + F4 סגירת תמונה וחלון 'צייר' שלה
חץ ימינה הזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד ימינה
חץ שמאלה הזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד שמאלה
חץ למטה הזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד למטה
חץ למעלה הזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד למעלה
Shift + F10 הצגת תפריט ההקשר

 

קיצורי מקשים של 'צייר בתלת-ממד'

הקש על מקש זה לביצוע הפעולה
Ctrl + 0 או NumberPad0 איפוס גודל התצוגה
Ctrl + 3 החלפת תצוגות
Ctrl + A בחירת כל הפריטים התלת-ממדיים בסביבת העבודה שלך; חזור על הפקודה כדי להחליף מצב לבחירת כל הפריטים הדו-ממדיים
Ctrl + B הדגשת הטקסט שנבחר
Ctrl + C העתקת פריט שנבחר
Ctrl + Insert העתקת פריט שנבחר
Ctrl + Shift + C לכידת צילום מסך
Ctrl + E הצג מאפייני בד ציור
Ctrl + Shift + E הצגה או הסתרה של פרספקטיבה תלת-ממדית
Ctrl + G  קיבוץ אובייקטים
Ctrl + Shift + G ביטול קיבוץ של אובייקטים
I הפעלת האפשרות 'טפטפת'
Ctrl + I הטיית הטקסט שנבחר
M מזעור או הרחבה של תפריט הצד
Ctrl + N יצירת תמונה חדשה או קובץ חדש
Ctrl + O פתיחת תמונה קיימת או קובץ קיים
Ctrl + P הדפסה בדו-ממד
Ctrl + S שמור
Ctrl + Shift + S שמירה בשם
Ctrl + U סימון הטקסט שנבחר בקו תחתון
Ctrl + V  הדבקת הפריט שנבחר
Shift + Insert הדבקת הפריט שנבחר
Ctrl + W בחירת בד ציור
Ctrl + Shift + W הצגה או הסתרה של בד ציור
Ctrl + X  גזירת הפריט שנבחר
Shift + Delete גזירת הפריט שנבחר
Ctrl + Shift + X חיתוך דו-ממדי
Ctrl + Y  ביצוע פעולה מחדש
Ctrl + Z ביטול פעולה
Escape הפסקת המשימה הנוכחית או יציאה ממנה
Home איפוס התצוגה
‏‏PgUp הגדלת התצוגה

Ctrl + PgUp

הגדלת התצוגה
‏‏PgDn הקטנת התצוגה
Ctrl + PgDn הקטנת התצוגה
Ctrl + גלגל העכבר הגדלת או הקטנה של התצוגה
Ctrl + חץ שמאלה מסלול שמאלה
Ctrl + Right מסלול ימינה
Ctrl + חץ למעלה מסלול למעלה
Ctrl + חץ למטה מסלול למטה
Alt + חץ שמאלה תנועה פנורמית שמאלה
Alt + חץ ימינה תנועה פנורמית ימינה
Alt + Page Up תנועה פנורמית למעלה
Alt + חץ למטה  תנועה פנורמית למטה
Ctrl + מינוס (-) או [ הקטנת גודל מברשת
Ctrl + פלוס (+) או ] הקטנת גודל מברשת
חץ ימינה הזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד ימינה
חץ שמאלה הזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד שמאלה
חץ למטה הזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד למטה
חץ למעלה הזזת הפריט שנבחר או הצורה הפעילה פיקסל אחד למעלה
Alt + F4 סגירת תוכנית
F6 מעבר בין רכיבי המסך בחלון או בשולחן העבודה
F10 הפעלת שורת התפריטים באפליקציה
Shift + F10 הצגת תפריט ההקשר
F11 הצגת תמונה במצב מסך מלא
F12 שמירת התמונה כקובץ חדש

 

קיצורי מקשים ב'תמונות'

 
הקש על מקש זה לביצוע הפעולה
מקש רווח (באוסף) בחירת פריט וכניסה למצב בחירה
Enter (ממצב בחירה) בחירת פריט במצב בחירה
מקש רווח (הצגת תמונה) הצגה או הסתרה של פקודות
מקש רווח (הצגת וידאו) הפעלה או השהיה של הווידאו
מקשי החצים (באוסף) גלילה למעלה, למטה, ימינה או שמאלה
מקשי החצים שמאלה או ימינה (בפריט יחיד או בהצגת שקופיות) הצגת הפריט הבא או הקודם
מקשי החצים (בתמונה מוגדלת) מעבר בתוך התמונה
Ctrl + סימן חיבור או סימן חיסור (+ או -) הגדלה או הקטנה של תמונה שמוצגת
Ctrl + 0 איפוס גודל התצוגה של תמונה
Esc חזרה למסך הקודם
Ctrl + S שמירה
Ctrl + P הדפס
Ctrl + C  העתקה
Ctrl+R (הצגה או עריכה) סיבוב תמונה
E (הצגת תמונה) שיפור תמונה
Ctrl + Z (עריכה) ביטול שינויים
Ctrl + Y (עריכה) ביצוע חוזר של שינויים
Ctrl + / (עריכה) הצגת המקור
Shift + מקשי חצים שינוי גודל של אזור מוקד שנחתך או נבחר
Ctrl + מקשי חצים הזזת אזור מוקד שנחתך או נבחר  
F5 (הצגת פריט) הפעלה של הצגת שקופיות
Alt + Enter הצגת פרטי קובץ
Ctrl + L הגדרה כמסך נעילה
Ctrl + N (בתצוגת אלבומים)  יצירת אלבום חדש
Ctrl + R (בתצוגת אלבומים)  הסרת אלבום
Ctrl + D  הוספת פריטים שנבחרו לאלבום
Ctrl + U  הסרת פריטים שנבחרו מהאלבום

 

קיצורי מקשים של מקליט הקול

 הקש על מקש זה  כדי לבצע פעולה זו
 Ctrl + R  התחלת הקלטה חדשה
 Ctrl + M  הוספת סמן חדש להקלטה
 Delete  מחיקת ההקלטה שנבחרה
 מקש רווח  הפעלה או השהיה
 Backspace  חזרה
 F2  שינוי שם ההקלטה
 חץ ימינה או שמאלה  דילוג קדימה או אחורה בעת הפעלת הקלטה
 Shift + חץ שמאלה או חץ ימינה  דילוג גדול יותר קדימה או אחורה
 Home  קפיצה לתחילת ההקלטה
 End  קפיצה לסוף ההקלטה

 

קיצורי מקשים של 'כתבן'

הקש על מקש זה כדי לבצע פעולה זו
F3 חיפוש המופע הבא של הטקסט בתיבת הדו-שיח חיפוש
F12 שמירת המסמך כקובץ חדש
Ctrl + 1 קביעת מרווח בודד בין שורות
Ctrl + 2 קביעת מרווח כפול בין שורות
Ctrl + 5 קביעת מרווח בין שורות של 1.5
Ctrl + A בחירת הכל
Ctrl + B הדגש את הטקסט שנבחר
Ctrl + C העתקת קטע שנבחר ללוח
Ctrl + D הוספת ציור של 'צייר' של Microsoft
Ctrl + E יישור הטקסט למרכז
Ctrl + F חיפוש טקסט במסמך
Ctrl + H החלפת טקסט במסמך
Ctrl + I הטיית הטקסט שנבחר
Ctrl + J יישור הטקסט לשני הצדדים
Ctrl + L יישור הטקסט לשמאל
Ctrl + N יצירת מסמך חדש
Ctrl + O פתיחת מסמך קיים
Ctrl + P הדפסת מסמך
Ctrl + R יישור הטקסט לימין
Ctrl + S שמירת שינויים במסמך
Ctrl + U סימון הטקסט שנבחר בקו תחתון
Ctrl + V הדבקת קטע שנבחר מהלוח
Ctrl + X גזירת קטע שנבחר
Ctrl + Y ביצוע חוזר של שינוי
Ctrl + Z ביטול שינוי
Ctrl + סימן שוויון (=) הפיכת הטקסט שנבחר לטקסט בכתב תחתי
Ctrl + Shift + סימן שוויון (=) הפיכת הטקסט שנבחר לטקסט בכתב עילי
Ctrl + Shift + גדול מ- (>) הגדלת הגופן
Ctrl + Shift + קטן מ- (>) הקטנת הגופן
Ctrl + Shift + A שינוי כל התווים לאותיות רישיות
Ctrl + Shift + L שינוי סגנון התבליטים
Ctrl + חץ שמאלה הזזת הסמן מילה אחת שמאלה
Ctrl + חץ ימינה העברת הסמן מילה אחת ימינה
Ctrl + חץ למעלה העברת הסמן לשורה הקודמת
Ctrl + חץ למטה העברת הסמן לשורה הבאה
Ctrl + Home מעבר לתחילת המסמך
Ctrl + End מעבר לסוף המסמך
Ctrl + Page Up מעבר עמוד אחד למעלה
Ctrl + Page Down מעבר עמוד אחד למטה
Ctrl + Delete מחיקת המילה הבאה
Alt + F4 סגירת 'כתבן'
Shift + F10 הצגת תפריט ההקשר

 

קיצורי מקשים נוספים