קיצורי מקשים ב- Microsoft Surface Hub

הטבלה הבאה מכילה קיצורי מקשים עבור Microsoft Surface Hub.

 הקש על מקש זה כדי לבצע פעולה זו...
מקש סמל Windows
פתיחה או סגירה של 'התחל'
מקש סמל Windows + A
פתיחת פעולות מהירות
מקש סמל Windows + F
היכנס למצב מסך מלא או צא ממנו עבור האפליקציה שבה אתה משתמש
מקש סמל Windows + N
פתיחת הודעות
מקש סמל Windows + S
פתיחת Cortana או חיפוש
מקש סמל Windows + T
פתיחת השעון
 מקש סמל Windows + W שליחה ללוח ציור
 מקש סמל Windows + X  החלפת סרגלים צידיים
 מקש סמל Windows + 1  פתיחה או סגירה של חלונית השיחות בסרגל הצידי
 מקש סמל Windows + 2  פתיחה או סגירה של חלונית האנשים בסרגל הצידי
 מקש סמל Windows + 3  פתיחה או סגירה של חלונית ההודעות בסרגל הצידי
 מקש סמל Windows + 4  פתיחה או סגירה של חלונית התוכן בסרגל הצידי
 מקש סמל Windows + F6  העברת מוקד לוח המקשים בין סרגלים צידיים, הסרגל העליון והסרגל התחתון
 מקש סמל Windows + Shift + F6  העברת מוקד לוח המקשים בין סרגלים צידיים, הסרגל העליון והסרגל התחתון בכיוון הנגדי
 מקש סמל Windows + Tab  מעבר אל 'תצוגת משימות'
 מקש סמל Windows + Backspace  חזור
 מקש סמל Windows + Spacebar  החלפת שפת הקלט או לוח המקשים
 מקש סמל Windows + Enter  פתיחת קורא הטקסטים
 מקש סמל Windows + Plus (+)  פתיחת 'זכוכית מגדלת'
 Alt שמאלי + Shift שמאלי + PrtScn  הפעלה או כיבוי של חדות גבוהה
 F10 הפעלה או כיבוי של שיתוף מסך
Alt + Tab  מעבר בין אפליקציות פתוחות
 Alt שמאלי + Shift שמאלי + Num Lock הפעלה וביטול של מקשי העכבר
 Shift ימני למשך שמונה שניות הפעלה וביטול של מקשי סינון
 חמש הקשות על Shift הפעלה או כיבוי של מקשים דביקים
 Num Lock למשך חמש שניות הפעלה או ביטול של מקשים דו-מצביים
 מקש סמל Windows + Esc
 סיים הפעלה

קיצורי מקשים נוספים

מאפיינים:

מזהה פריט: 13813 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 2

משוב