‏‏Windows 8.1

כיצד ניתן להעביר את הדואר האלקטרוני שלי מ- Outlook Express למחשב שבו פועלת מערכת Windows 8.1?

Outlook Express אינו זמין עוד או נתמך על-ידי Microsoft. נוכל לעזור לך להעביר את הדואר האלקטרוני ואנשי הקשר שלך ל- Outlook.com.

Outlook.com הוא שירות דואר אלקטרוני אישי המוצע ללא תשלום וקל לשימוש. הוא כולל את רוב התכונות הנהדרות של Outlook Express וגם כמה תכונות חדשות. תוכל לשמור על כתובת הדואר האלקטרוני הנוכחית שלך, לשלוח תמונות וקבצים בדואר האלקטרוני ולשמור על הסדר בתיבת הדואר הנכנס שלך. בנוסף, תוכל להגיע לדואר האלקטרוני שלך מכל מחשב אישי, מחשב Tablet או טלפון מחובר. בצע את השלבים הבאים והתוסף Mail Migration יעביר את הדואר האלקטרוני ואנשי הקשר שלך מ- Outlook Express.

הירשם לשירות Outlook.com והעבר את הדואר האלקטרוני ואנשי הקשר של Outlook Express

כשאתה נרשם ל- Outlook.com, כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שלך הן חשבון Microsoft שלך. אם יש לך כתובת דואר אלקטרוני המסתיימת ב- msn.com, ‏hotmail.com, ‏live.com או outlook.com, כבר יש לך חשבון Microsoft.

 1. ודא שאתה עובד על המחשב שבו נמצאים הדואר האלקטרוני ואנשי הקשר של Outlook Express. במחשב זה, לחץ על הלחצן להלן עם הכיתוב התחל. פעולה זו תפעיל את התוסף Mail Migration שיעביר את הדואר ואנשי הקשר שלך.
 2. לאחר מכן תועבר אל דף הכניסה של Outlook.com. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם אין לך חשבון Microsoft, לחץ על הירשם כעת ליד תחתית הדף (היכן שאתה נשאל אם יש לך חשבון Microsoft). הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה כדי ליצור חשבון Outlook.com.
  • אם כבר יש לך חשבון Microsoft, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הסיסמה.
 3. לאחר שתיכנס, התוסף Mail Migration יעביר באופן אוטומטי את אנשי הקשר והדואר האלקטרוני שלך לחשבון Outlook.com שלך.


תחילת העבודה

שימוש בכינויים להוספת כתובות דואר אלקטרוני לחשבון שלך

Windows RT 8.1

כיצד ניתן להעביר את הדואר האלקטרוני שלי מ- Outlook Express למחשב שבו פועלת מערכת Windows RT 8.1?

Outlook Express אינו זמין עוד או נתמך על-ידי Microsoft. נוכל לעזור לך להעביר את הדואר האלקטרוני ואנשי הקשר שלך ל- Outlook.com.

Outlook.com הוא שירות דואר אלקטרוני אישי המוצע ללא תשלום וקל לשימוש. הוא כולל את רוב התכונות הנהדרות של Outlook Express וגם כמה תכונות חדשות. תוכל לשמור על כתובת הדואר האלקטרוני הנוכחית שלך, לשלוח תמונות וקבצים בדואר האלקטרוני ולשמור על הסדר בתיבת הדואר הנכנס שלך. בנוסף, תוכל להגיע לדואר האלקטרוני שלך מכל מחשב אישי, מחשב Tablet או טלפון מחובר. בצע את השלבים הבאים והתוסף Mail Migration יעביר את הדואר האלקטרוני ואנשי הקשר שלך מ- Outlook Express.

הירשם לשירות Outlook.com והעבר את הדואר האלקטרוני ואנשי הקשר של Outlook Express

כשאתה נרשם ל- Outlook.com, כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שלך הן חשבון Microsoft שלך. אם יש לך כתובת דואר אלקטרוני המסתיימת ב- msn.com, ‏hotmail.com, ‏live.com או outlook.com, כבר יש לך חשבון Microsoft.

 1. ודא שאתה עובד על המחשב שבו נמצאים הדואר האלקטרוני ואנשי הקשר של Outlook Express. במחשב זה, לחץ על הלחצן להלן עם הכיתוב התחל. פעולה זו תפעיל את התוסף Mail Migration שיעביר את הדואר ואנשי הקשר שלך.
 2. לאחר מכן תועבר אל דף הכניסה של Outlook.com. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם אין לך חשבון Microsoft, לחץ על הירשם כעת ליד תחתית הדף (היכן שאתה נשאל אם יש לך חשבון Microsoft). הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה כדי ליצור חשבון Outlook.com.
  • אם כבר יש לך חשבון Microsoft, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הסיסמה.
 3. לאחר שתיכנס, התוסף Mail Migration יעביר באופן אוטומטי את אנשי הקשר והדואר האלקטרוני שלך לחשבון Outlook.com שלך.


תחילת העבודה

שימוש בכינויים להוספת כתובות דואר אלקטרוני לחשבון שלך

Windows 7

כיצד ניתן להעביר את הדואר האלקטרוני שלי מ- Outlook Express למחשב שבו פועלת מערכת Windows 7?

Outlook Express אינו זמין עוד או נתמך על-ידי Microsoft. נוכל לעזור לך להעביר את הדואר האלקטרוני ואנשי הקשר שלך ל- Outlook.com.

Outlook.com הוא שירות דואר אלקטרוני אישי המוצע ללא תשלום וקל לשימוש. הוא כולל את רוב התכונות הנהדרות של Outlook Express וגם כמה תכונות חדשות. תוכל לשמור על כתובת הדואר האלקטרוני הנוכחית שלך, לשלוח תמונות וקבצים בדואר האלקטרוני ולשמור על הסדר בתיבת הדואר הנכנס שלך. בנוסף, תוכל להגיע לדואר האלקטרוני שלך מכל מחשב אישי, מחשב Tablet או טלפון מחובר. בצע את השלבים הבאים והתוסף Mail Migration יעביר את הדואר האלקטרוני ואנשי הקשר שלך מ- Outlook Express.

הירשם לשירות Outlook.com והעבר את הדואר האלקטרוני ואנשי הקשר של Outlook Express

כשאתה נרשם ל- Outlook.com, כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שלך הן חשבון Microsoft שלך. אם יש לך כתובת דואר אלקטרוני המסתיימת ב- msn.com, ‏hotmail.com, ‏live.com או outlook.com, כבר יש לך חשבון Microsoft.

 1. ודא שאתה עובד על המחשב שבו נמצאים הדואר האלקטרוני ואנשי הקשר של Outlook Express. במחשב זה, לחץ על הלחצן להלן עם הכיתוב התחל. פעולה זו תפעיל את התוסף Mail Migration שיעביר את הדואר ואנשי הקשר שלך.
 2. לאחר מכן תועבר אל דף הכניסה של Outlook.com. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם אין לך חשבון Microsoft, לחץ על הירשם כעת ליד תחתית הדף (היכן שאתה נשאל אם יש לך חשבון Microsoft). הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה כדי ליצור חשבון Outlook.com.
  • אם כבר יש לך חשבון Microsoft, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני ואת הסיסמה.
 3. לאחר שתיכנס, התוסף Mail Migration יעביר באופן אוטומטי את אנשי הקשר והדואר האלקטרוני שלך לחשבון Outlook.com שלך.


תחילת העבודה

שימוש בכינויים להוספת כתובות דואר אלקטרוני לחשבון שלך

מאפיינים:

מזהה פריט: 14026 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 2

משוב