התקנת סורק והשימוש בו ב- Windows 10

חל על: Windows 10

כאשר אתה מחבר סורק למכשיר שלך או מוסיף סורק חדש לרשת המקומית, בדרך כלל תוכל להתחיל לסרוק תמונות ומסמכים באופן מיידי. אם אפליקציית הסריקה שלך אינה מותקנת באופן אוטומטי, בצע את השלבים הבאים כדי לנסות להפעיל אותה.

בחר באחת מהאפשרויות הבאות או באפשרות הצג הכל. כל מקטע שתבחר ייפתח כדי להציג לך מידע נוסף על השימוש באפליקציית הסריקה. 

אם אף אחת מהוראות אלה אינה פותרת את בעיית הסריקה, ייתכן שקיימת בעיה בסורק עצמו. לקבלת מידע ספציפי לפתרון בעיות, עבור אל אתר האינטרנט של יצרן הסורק.