פתרון בעיות של Bluetooth ב- Windows 10

חל על: Windows 10

אם אתה נתקל בבעיות בניסיון להתחבר להתקן Bluetooth, הנה כמה צעדים לפתרון בעיות שאותם תוכל לנסות.

כמה פעולות שאותן כדאי לנסות תחילה


בחר באחת מהכותרות הבאות והיא תיפתח כדי להציג מידע נוסף:

כאשר ה- Bluetooth אינו פועל או שסמל ה- Bluetooth חסר


אם ה- Bluetooth אינו פועל לאחר שניסית את השיטות שבמקטע הראשון, ייתכן שאתה נתקל באחת מהבעיות הנפוצות הבאות:

  • סמל ה- Bluetooth חסר או שלא ניתן להפעיל או לכבות את ה- Bluetooth. 
  • ה- Bluetooth אינו פועל לאחר התקנת עדכון ל- Windows 10.
  • ה- Bluetooth אינו פועל לאחר שדרוג ל- Windows 10 מ- Windows 8.1 או מ- Windows 7.
  • ה- Bluetooth אינו מופיע במנהל ההתקנים ולא מופיעים התקנים לא מוכרים.

אם אחד מתרחישים אלה דומה לבעיה שבה אתה נתקל, נסה את התיקונים הבאים. בחר באחת מהכותרות הבאות והיא תיפתח כדי להציג מידע נוסף:

פתרון בעיות באביזרי Bluetooth


אם באפשרותך להפעיל את Bluetooth אך אתה נתקל בבעיות בהתאמה של אביזר Bluetooth או בשימוש בו, עיין בשיטות הבאות לפתרון בעיות נפוצות באביזרי Bluetooth.

בנוסף, בקר באתר האינטרנט של יצרן ההתקן, במיוחד אם התקני Bluetooth אחרים מלבד ההתקן שאתו אתה נתקל בבעיות פועלים. ליצרן ההתקן יהיה ככל הנראה מידע מפורט יותר, מידע ספציפי למוצר ושלבים לפתרון בעיות.

אם כבר ניסית את השלבים המתוארים במאמר זה או אם אינך רואה פתרון לבעיה, השתמש במרכז המשוב של Windows כדי להגיש באג. דבר זה מסייע ל- Microsoft לקבוע את סיבת הבסיס לבעיה זו.

כלול פרטים ספציפיים על הפעולות שביצעת כאשר הבאג התרחש. לדוגמה, אם הבעיות ב- Bluetooth החלו לאחר עדכון Windows או שינוי גירסאות Windows, כלול מידע זה.

פתיחת מרכז המשוב