שימוש במקשי עכבר להזזת מצביע העכבר

עם מקשי עכבר, באפשרותך להשתמש במקלדת הנומרית שבלוח המקשים - במקום בעכבר - כדי להזיז את המצביע.

להפעלת מקשי עכבר

  1. פתח את 'מרכז נוחות הגישה' על-ידי לחיצה על לחצן התחל 
    תמונה של לחצן 'התחל'
    , לחיצה על לוח הבקרה, לחיצה על נוחות גישה ולאחר מכן לחיצה על מרכז נוחות הגישה.
  2. לחץ על הפוך את העכבר לקל יותר לשימוש.
  3. תחת שלוט בעכבר באמצעות לוח המקשים, בחר בתיבת הסימון הפעל מקשי עכבר.

הזזת המצביע באמצעות מקשי עכבר

לאחר שתפעיל מקשי עכבר, תוכל להשתמש במקלדת הנומרית כדי להזיז את העכבר.

להזזת מצביע העכברהקש על
למעלה ושמאלה7
למעלה8
למעלה וימינה9
שמאלה4
ימינה6
למטה ושמאלה1
למטה2
למטה וימינה3

בחירת לחצן העכבר

כדי להשתמש במקשי עכבר ללחיצה על פריטים על המסך, תחילה עליך לבחור איזה מבין לחצני העכבר ברצונך שיהיה הלחצן הפעיל: הלחצן השמאלי, הימני או שניהם.

לשםהקש על
בחירת לחצן העכבר השמאלימקש קו נטוי קדימה (/)
בחירת שני הלחצניםמקש הכוכבית (✲)
בחירת לחצן העכבר הימניסימן החיסור (-)


לחיצה על פריטים באמצעות מקשי עכבר

לאחר שתבחר לחצן, תוכל ללחוץ על פריטים על המסך.

לשםבצע את הפעולה הבאה
לחיצה על פריטבאמצעות לחצן העכבר השמאלי שנבחר כלחצן הפעיל, הצבע על הפריט ולאחר מכן הקש על 5 
לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על פריטבאמצעות לחצן העכבר הימני שנבחר כלחצן הפעיל, הצבע על הפריט ולאחר מכן הקש על 5 
לחיצה כפולה על פריטבאמצעות לחצן העכבר השמאלי שנבחר כלחצן הפעיל, הצבע על הפריט והקש על סימן החיבור (+)

גרירת פריטים באמצעות מקשי עכבר

באפשרותך להשתמש במקלדת הנומרית כדי ללחוץ ולהחזיק את לחצן העכבר הפעיל ואז לשחרר אותו. פעולה זו שימושית אם ברצונך לגרור פריט.

לשםבצע את הפעולה הבאה 
גרירת פריטהצבע על הפריט ולאחר מכן הקש על אפס (0)
שחרור פריטהצבע על המיקום שאליו ברצונך להעביר את הפריט ולאחר מכן הקש על תו הנקודה העשרונית (.) מאפיינים:

מזהה פריט: 14204 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 2

משוב