השגת התצוגה הטובה ביותר בצג שלך

חל על: Windows 8.1

Windows בוחר את הגדרות התצוגה הטובות ביותר עבור המחשב שלך, בהתאם לצג שלך. אם ברצונך לכוונן את הגדרות התצוגה, או אם הן השתנו וברצונך לשחזר את הגדרות ברירת המחדל, להלן מספר פעולות שבאפשרותך לנסות.