האזן לטקסט המוקרא בקול רם באמצעות קורא הטקסטים

‏‏Windows 8.1

קיימות דרכים שונות להפעלת קורא הטקסטים. אלה הן ארבע הדרכים שאנשים רבים מעדיפים:
צפה בסרטון וידאו על האופן שבו תוכל להאזין לטקסט המוקרא בקול רם באמצעות קורא הטקסטים. (כדי להציג כתוביות בשפה שלך, הקש או לחץ על לחצן 'כתוביות סמויות'
סגור
.)

קורא הטקסטים הוא קורא מסך אשר מקריא בקול רם טקסט שמופיע על המסך ומתאר אירועים כגון הודעות שגיאה כדי שתוכל להשתמש במחשב ללא תצוגה.


הפעלת קורא הטקסטים

קיימות דרכים שונות להפעלת קורא הטקסטים. אלה הן ארבע הדרכים שאנשים רבים מעדיפים:

 • בלוח המקשים, הקש על מקש סמל Windows + Enter.
 • בטאבלט, הקש על מקש סמל Windows ועל לחצן הגברת עוצמת הקול בו זמנית.
 • במסך הכניסה, הקש או לחץ על לחצן נוחות גישה
  לחצן 'נוחות גישה'
  בפינה הימנית התחתונה ובחר 'קורא טקסטים'.
 • החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך, הקש על הגדרות‚ ולאחר מכן הקש על שנה הגדרות מחשב.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מטה, לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על שנה הגדרות מחשב). הקש או לחץ על 'נוחות גישה', הקש או לחץ על קורא טקסטים ולאחר מכן הזז את המחוון תחת קורא טקסטים כדי להפעיל אותו.

יציאה מקורא הטקסטים

קיימות דרכים שונות גם ליציאה מקורא הטקסטים. אלו הם שני קיצורי הדרך שאנשים רבים מעדיפים:

 • בלוח המקשים, הקש על מקש סמל Windows + Enter.
 • בטאבלט, הקש על מקש סמל Windows ועל לחצן הגברת עוצמת הקול בו זמנית.


מחוות מגע חדשות

Windows 8.1 ו- Windows RT 8.1 כוללים פעולות חדשות ומיקומים חדשים עבור פקודות נפוצות. להלן כמה מחוות חשובות שיעזרו לך להתחיל.

השתמש במחוות מגע זולביצוע הפעולה
החלקה במהירות מהקצה השמאלי באצבע אחתפתיחת הצ'ארמס ('חיפוש', 'שיתוף', 'התחל', 'התקנים', 'הגדרות')
החלקה במהירות מהקצה הימני באצבע אחתמעבר בין אפליקציות, קיבוע אפליקציות לצד וסגירת אפליקציות
החלקה במהירות מהקצה העליון או התחתון באצבע אחתהצגת פקודות אפליקציה כגון 'שמור', 'ערוך' ו'מחק'


קיצורי מקשים חדשים

Windows 8.1 ו- Windows RT 8.1 כוללים קיצורי מקשים חדשים גם כן. להלן כמה קיצורי מקשים שימושיים.

השתמש בקיצור מקש זהלביצוע הפעולה
מקש סמל Windows  + C פתיחת הצ'ארמס ('חיפוש', 'שיתוף', 'התחל', 'התקנים', 'הגדרות')
מקש סמל Windows  + Z הצגת פקודות אפליקציה כגון 'שמור', 'ערוך' ו'מחק'
מקש סמל Windows  + נקודהקיבוע אפליקציות לצד
מקש סמל Windows  + Tab או Alt + Tab החלפת אפליקציות

הגדרות קורא הטקסטים

באפשרותך לשנות הגדרות עבור קורא הטקסטים בהגדרות המחשב. כדי למצוא הגדרות אלה:

 1. החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך, הקש על 'הגדרות' ולאחר מכן הקש על 'שנה הגדרות מחשב'.
  (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מטה, לחץ על 'הגדרות' ולאחר מכן לחץ על 'שנה הגדרות מחשב').
 2. הקש או לחץ על 'נוחות גישה' ולאחר מכן שנה את ההגדרות הבאות.

האזנה למה שמוצג במסך

 • קורא טקסטים. השתמש במחוון זה כדי להפעיל או לבטל את קורא הטקסטים.
 • הפעל את קורא הטקסטים באופן אוטומטי. באפשרותך לבחור אם קורא הטקסטים יופעל באופן אוטומטי בכל פעם שתתחבר.

‏‏קול

 • בחר קול. באמצעות תפריט נפתח זה תוכל לבחור סוגי קולות שונים בקורא הטקסטים, אם הקולות זמינים בשפה שלך.
 • מהירות. באמצעות מחוון זה תוכל לשנות את מהירות הקול.
 • גובה צליל. באמצעות מחוון זה תוכל לשנות את גובה הצליל.

הצלילים שאתה שומע

 • הקרא רמזים לפקדים ולחצנים. באפשרותך לבחור אם קורא הטקסטים יקריא רמזים לגבי אופן האינטראקציה עם פריטים נפוצים כגון לחצנים, קישורים, פריטי רשימה ומחוונים.
 • תווים שאתה מקליד. באפשרותך לבחור אם קורא הטקסטים יקריא בקול כל מקש שאתה מקליד או לא.
 • מילים שאתה מקליד. בחר אם קורא הטקסטים יקריא את המילים שאתה מקליד או לא.
 • הפחת את העוצמה של אפליקציות אחרות בעת הפעלת קורא הטקסטים. אפשרות זו משקיטה אפליקציות אחרות כדי שיהיה קל יותר לשמוע קורא הטקסטים.
 • הפעל רמזי שמע. אפשרות זו מפעילה את הצלילים הנוספים שקורא הטקסטים משמיע כאשר אתה מבצע פעולות מסוימות.

סמן ומקשים

 • הדגש את הסמן. אפשרות זו מאפשרת לך להציג או להסתיר את התיבה המסמנת את המקום שבו קורא הטקסטים נמצא כעת במסך.
 • קבע שנקודת הכניסה תעקוב אחר קורא הטקסטים. אפשרות זו מאפשרת לך להציג או להסתיר את התיבה המסמנת את המקום שבו קורא הטקסטים נמצא כעת במסך.
 • הפעל מקשים במקלדת המגע כאשר אני מרים את האצבע מהמקלדת. אם מצב מגע זמין, באפשרותך להפעיל הגדרה זו כדי שתוכל להקליד מהר יותר באמצעות מקלדת המגע. באמצעות הגדרה זו, באפשרותך לגרור כדי לחפש את הפריט שאתה מחפש ולהרים את האצבע כדי להקיש על המקש.

פקודות לוח מקשים

השתמש בקיצור מקש זהלביצוע הפעולה
 Ctrl הפסקת הקראה
 מקש סמל Windows  + Enter יציאה מקורא הטקסטים
 Caps Lock + רווח ביצוע פעולה ראשית
 Caps Lock + חץ ימינה מעבר לפריט הבא
 Caps Lock + חץ שמאלה מעבר לפריט הקודם
 Caps Lock + חץ למעלה שינוי תצוגה
 Caps Lock + חץ למטה שינוי תצוגה
 Caps Lock + A שינוי מצב מלל
 Caps Lock + F1 הצגת רשימת פקודות
 Caps Lock + F2 הצגת פקודות עבור הפריט הנוכחי
 Caps Lock + F3 קפיצה לתא הבא בשורה
 Caps Lock + Shift + F3 קפיצה לתא הקודם בשורה
 Caps Lock + F4 קפיצה לתא הבא בעמודה
 Caps Lock + Shift + F4 קפיצה לתא הקודם בעמודה
 Caps Lock + F5 הקראת השורה והעמודה שקורא הטקסטים נמצא בהן
 Caps Lock + F6 קפיצה לתא בטבלה
 Caps Lock + F7 הקראת העמודה הנוכחית
 Caps Lock + F8 הקראת השורה הנוכחית
 Caps Lock + F9 הקראת כותרת העמודה הנוכחית
 Caps Lock + F10 הקראת כותרת השורה הנוכחית
 Caps Lock + F11 החלפת מצב של מצב מגע לפעיל/לא פעיל
 Caps Lock + F12 החלפת מצב של הכרזות על הקשות
 Caps Lock + Z נעילת מקש של קורא הטקסטים
 Caps Lock + X העברת מקשים לאפליקציה
 Caps Lock + V חזרה על הביטוי האחרון
 Caps Lock + Page Up הגברת עוצמת הקול
 Caps Lock + Page Down הנמכת עוצמת הקול
 Caps Lock + חיבור הגברת מהירות הקול
 Caps Lock + חיסור הנמכת מהירות הקול
 Caps Lock + D הקראת פריט
 Caps Lock + F הקראת פריט מתקדמת
 Caps Lock + S האזנה לאיות של פריט או קריאת קריאה מפורטת עבור יפנית או קוריאנית
 Caps Lock + W הקראת חלון
 Caps Lock + R הקראת כל הפריטים באזור המכיל
 Caps Lock + Q מעבר לפריט האחרון באזור המכיל
 Caps Lock + G העברת הסמן של קורא הטקסטים לסמן המערכת
 Caps Lock + T העברת הסמן של קורא הטקסטים למצביע
 Caps Lock + Tilde הגדרת מוקד לפריט
 Caps Lock + Backspace חזרה פריט אחד אחורה
 Caps Lock + Insert קפיצה לפריט מקושר
 Caps Lock + M התחלת הקראה
 Caps Lock + תו סוגריים סוגר הקראת טקסט מההתחלה ועד לסמן
 Caps Lock+0 (אפס) הקראת תכונות טקסט
 Caps Lock + H הקראת מסמך
 Caps Lock + U הקראת העמוד הבא
 Caps Lock + Ctrl + U הקראת העמוד הנוכחי
 Caps Lock + Shift + U הקראת העמוד הקודם
 Caps Lock + I הקראת הפיסקה הבאה
 Caps Lock + Ctrl + I הקראת הפיסקה הנוכחית
 Caps Lock + Shift + I הקראת הפיסקה הקודמת
 Caps Lock + O הקראת השורה הבאה
 Caps Lock + Ctrl + O הקראת השורה הנוכחית
 Caps Lock + Shift + O הקראת השורה הקודמת
 Caps Lock + P הקראת המילה הבאה
 Caps Lock + Ctrl + P הקראת המילה הנוכחית
 Caps Lock + Shift + P הקראת המילה הקודמת
 Caps Lock + תו סוגריים פותח הקראת התו הבא
 Caps Lock + Ctrl + תו סוגריים פותח הקראת התו הנוכחי
 Caps Lock + Shift + תו סוגריים פותח הקראת התו הקודם
 Caps Lock + J קפיצה לכותרת הבאה
 Caps Lock + Shift + J קפיצה לכותרת הקודמת
 Caps Lock + K קפיצה לטבלה הבאה
 Caps Lock + Shift + K קפיצה לטבלה הקודמת
 Caps Lock + L קפיצה לקישור הבא
 Caps Lock + Shift + L קפיצה לקישור הקודם
 Caps Lock + Y מעבר להתחלת טקסט
 Caps Lock + B מעבר לסוף טקסט
 Caps Lock + C הקראת התאריך/השעה הנוכחיים


פקודת מגע

אם יש לך מחשב חדש אשר תומך בארבע נקודות מגע לפחות, באפשרותך להשתמש בפקודות מגע כדי לשלוט על המחשב.        

השתמש בפקודת מגע זו לביצוע הפעולה

החלקה מהירה ימינה/שמאלה באצבע אחת

מעבר אל הפריט הבא או הקודם

החלקה מהירה מעלה/מטה באצבע אחת

שינוי הפרש קבוע של מעבר

הקשה או גרירה באצבע יחידה

הקראת התוכן שמתחת לאצבע

הקשה כפולה באצבע אחת

הפעלת הפעולה העיקרית

הקשה משולשת באצבע אחת

הפעלת הפעולה המשנית

החלקה מהירה שמאלה/ימינה/מעלה/מטה בשתי אצבעות

גלילה

הקשה בשתי אצבעות

הפסקת ההקראה של Narrator

הקשה כפולה בשתי אצבעות

הצגת תפריט תלוי הקשר

לחיצה ממושכת באצבע אחת והקשה באצבע שניה

הפעלת הפעולה העיקרית

לחיצה ממושכת באצבע אחת והקשה כפולה באצבע שניה

הפעלת הפעולה המשנית

החלקה מהירה שמאלה/ימינה בשלוש אצבעות

מעבר קדימה ואחורה בכרטיסיות

החלקה מהירה מעלה בשלוש אצבעות

הקראת החלון הנוכחי

החלקה במהירות מטה בשלוש אצבעות

תחילת הקראה של טקסט ניתן לגילוי

הקשה בשלוש אצבעות

שינוי מצב מלל

הקשה כפולה בשלוש אצבעות

הקראת תכונות טקסט

לחיצה ממושכת באצבע אחת והקשה בשתי אצבעות אחרות

התחלת גרירה או אפשרויות מפתח נוספות

החלקה מהירה שמאלה/ימינה בארבע אצבעות

הזזת הסמן של קורא הטקסטים להתחלה/סוף של יחידה

החלקה מהירה מעלה/מטה בארבע אצבעות

הפעלה או ביטול של הגדלת המסך

הקשה בארבע אצבעות

הצגת פקודות עבור הפריט הנוכחי

הקשה כפולה בארבע אצבעות

החלפת מצב של מצב חיפוש

הקשה משולשת בארבע אצבעות

הצגת רשימת הפקודות של קורא הטקסטים


Windows 7

Windows כולל קורא מסך בסיסי בשם ’קורא טקסטים’, אשר מקריא טקסט על המסך בקול רם ומתאר אירועים מסוימים (כגון הופעה של הודעת שגיאה) שמתרחשים כאשר אתה משתמש במחשב זה.

קורא הטקסטים אינו זמין בכל השפות, כך שאם השלבים שלהלן אינם פועלים, קורא הטקסטים אינו זמין עבור השפה שלך.

 1. כדי לפתוח את קורא הטקסטים, לחץ על לחצן התחל
  תמונה של לחצן 'התחל'
  , ולאחר מכן, בתיבת החיפוש, הקלד קורא טקסטים. ברשימת התוצאות, לחץ על קורא טקסטים.
 2. השתמש בקיצורי המקשים בטבלה הבאה כדי לציין את הטקסט שברצונך שקורא הטקסטים יקריא:


  השתמש בקיצור מקש זהלביצוע הפעולה
  Ctrl + Shift + Enterקבלת מידע נוסף על הפריט הנוכחי
  Ctrl + Shift + מקש רווחהקראת כל החלון שנבחר
  Ctrl + Alt + מקש רווחהקראת הפריטים שנבחרו בחלון הנוכחי
  Insert + Ctrl + Gהקראת תיאור של הפריטים המופיעים לצד הרכיב הנוכחי שנבחר
  Ctrlהפסקת ההקראה של קורא הטקסטים
  Insert + Qהזזת הסמן לאחור לתחילת טקסט קודם שכולל עיצוב שונה. לדוגמה, הסמן יעבור ממילה מודגשת לתחילת מילה שאינה מודגשת שקודמת לו.
  Insert + Wהזזת הסמן לתחילת טקסט עוקב שכולל עיצוב שונה. לדוגמה, הסמן יעבור ממילה מודגשת לתחילת מילה שאינה מודגשת שאחריו.
  Insert + Eהזזת הסמן לאחור לתחילת טקסט שכולל עיצוב זהה. לדוגמה, הסמן יעבור מאמצע מילה מודגשת לתחילת מילה זו.
  Insert + Rהזזת הסמן לסוף טקסט שכולל עיצוב זהה. לדוגמה, הסמן יעבור מאמצע מילה מודגשת לסוף מילה זו.
  Insert + F2בחירת כל הטקסט הכולל עיצוב זהה כמו לתו במיקום הסמן
  Insert + F3הקראת התו הנוכחי
  Insert + F4הקראת המילה הנוכחית
  Insert + F5הקראת השורה הנוכחית
  Insert + F6הקראת הפיסקה הנוכחית
  Insert + F7הקראת הדף הנוכחי
  Insert + F8הקראת המסמך הנוכחי


 
בחר איזה טקסט קורא הטקסטים יקריא בקול
שנה את הקול של קורא הטקסטים
הפעל את קורא הטקסטים ממוזער
כדי לבטל את קורא הטקסטים


מאפיינים:

מזהה פריט: 14234 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 2

משוב