שגיאה C00D11D2 של Windows Media Player

ל- Windows Media Player אין אפשרות לפתוח את הקובץ.

דברים שכדאי לנסות

 • אם הקובץ נמצא כעת בשימוש, סגור את הקובץ ולאחר מכן נסה שוב.
 • ודא שיש לך את הזכויות המתאימות לשרת או למיקום הקובץ, ולאחר מכן נסה שוב.
 • ודא שיש לך את הזכויות המתאימות לשרת ה- Proxy, ולאחר מכן נסה שוב.
 • אם אתה מנסה לבצע העתקה מתקליטור לדיסק הקשיח, ודא שיש לך את הזכויות המתאימות למיקום הדיסק הקשיח, ולאחר מכן נסה שוב. אם הבעיה נמשכת, נסה לבצע העתקה מתקליטור לתיקיה אחרת.
  • כדי לשנות את התיקייה שבה מאוחסנות רצועות שהועתקו מתקליטור:
   1. בהתאם לגירסה של Windows Media Player שברשותך, בחר באפשרות ארגון ולאחר מכן בחר באפשרות אפשרויות או בחר בחץ מתחת לכרטיסיה העתקה מתקליטור ולאחר מכן בחר באפשרות אפשרויות נוספות.
   2. בחר בכרטיסיה העתקת מוסיקה מתקליטור ולאחר מכן בחר באפשרות שנה.
   3. בחר תיקיה אחרת לאחסון קבצי המדיה הדיגיטלית שלך, ולאחר מכן בחר באפשרות אישור או בחר באפשרות צור תיקיה חדשה, הזן את שם התיקייה החדשה ולאחר מכן בחר באפשרות אישור.
 • אם אתה מנסה לפתוח רשימת השמעה המאוחסנת בכונן רשת (לדוגמה בדיסק קשיח המותקן במחשב אחר) והפריטים ברשימת ההשמעה מאוחסנים גם הם בכונן רשת, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • באמצעות סייר Windows, העבר את הפריטים ברשימת ההשמעה (כלומר, הקבצים שרשימת ההשמעה מצביעה עליהם) מכונן הרשת לכונן מקומי (כגון דיסק קשיח המותקן במחשב או המחובר ישירות למחשב).
  • באמצעות Windows Media Player, צור רשימת השמעה חדשה הכוללת את אותם פריטים שהיו ברשימת ההשמעה הישנה, אך אחסן את רשימת ההשמעה החדשה בכונן המקומי שלך במקום בכונן רשת.

   כברירת מחדל, רשימות השמעה מאוחסנות בתיקיה 'רשימות ההשמעה שלי'. התיקייה 'רשימות ההשמעה שלי' ממוקמת לרוב באותה תיקיה שבה אתה מאחסן רצועות המועתקות מתקליטורים. כדי לשנות את התיקייה שבה אתה מאחסן את רשימות ההשמעה שלך, ייתכן שתצטרך לשנות את התיקייה שבה מאוחסנות רצועות שהועתקו מתקליטור (ראה את ההליך המתואר מוקדם יותר).
מאפיינים:

מזהה פריט: 15031 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 2

משוב