מדיניות מחזור חיי התמיכה ב-Service Pack

חזרה אל דף הבית של מחזור חיי התמיכה
 

כחלק מהמאמץ להמשיך ולשפר את התוכנה של Microsoft, העדכונים והתיקונים נוצרים ומופצים עבור בעיות שזוהו. רבים מתיקונים אלה משולבים באופן קבוע בחבילה אחת (המכונה ערכת Service Pack) שתהיה זמינה להתקנה. הן התמיכה הרגילה והן התמיכה המורחבת בתוכנה דורשות התקנה של ה-Service Pack הנתמך של המוצר כדי להמשיך לקבל תמיכה מלאה (כולל אבטחה ועדכוני DST).


מדיניות תמיכה ב- Service Pack
  • כאשר יוצאת ערכת Service Pack חדשה, Microsoft תספק 12 או 24 חודשים של תמיכה עבור ה-Service Pack הקודמת, בהתאם למשפחת המוצרים (למשל Windows, Office, שרתים או כלים למפתחים).
  • כאשר התמיכה עבור ערכת Service Pack מסתיימת, Microsoft לא תספק יותר עדכוני אבטחה, עדכוני DST או עדכונים אחרים שאינם עדכוני אבטחה עבור אותה ערכת Service Pack. תמיכה סבירה מבחינה מסחרית תמשיך להיות זמינה, כמתואר להלן
  • כאשר התמיכה עבור המוצר מסתיימת, גם התמיכה בכל ערכות ה-Service Pack של המוצר מסתיימת. מחזור חיי התמיכה של המוצר מבטל את מדיניות התמיכה ב-Service Pack
  • צירי זמן התמיכה עבור ערכות Service Pack יהיו עקביים בתוך משפחת המוצרים
  • Microsoft תפרסם את צירי הזמן הספציפיים של התמיכה עבור ערכות Service Pack קודמות כאשר תופץ ערכת ה-Service Pack החדשה
אנו ממליצים מאוד ללקוחות להישאר בגירסת Service Pack שנתמכת במלואה כדי לוודא שהם בגירסה העדכנית ביותר והמאובטחת ביותר של המוצר שברשותם.

עבור לקוחות שיש להם מוצרים נתמכים עם גירסאות של Service Pack שנתמכות במלואן, Microsoft מציעה תמיכה סבירה מבחינה מסחרית באופן הבא:

תמיכה סבירה מבחינה מסחרית תינתן באמצעות שירות הלקוחות והתמיכה של Microsoft, ובאמצעות הצעות התמיכה המנוהלות של Microsoft (כגון Premier Support).
אם מקרה התמיכה מחייב התייעצות עם צוות הפיתוח לצורך הדרכה נוספת, או שהוא דורש עדכון אבטחה או עדכון שאינו עדכון אבטחה, הלקוח יתבקש לשדרג ל- Service Pack שנתמך במלואו.
תמיכה סבירה מבחינה מסחרית לא כוללת אפשרות להשתמש במשאבי פיתוח המוצר של Microsoft, ופתרונות לעקיפה של בעיות טכניות יהיו מוגבלים או בלתי אפשריים.

מטריצה של משפחות מוצרי Microsoft ומשך התמיכה ב-Service Pack עבור כל משפחת מוצרים:

משפחת מוצריםמשך התמיכה ב- Service Pack
 Windows Client and Servers 24 חודשים
 Dynamics 24 חודשים
 Office 12 חודשים
 Servers 12 חודשים
 כלים למפתחים 12 חודשים
 תוכנה לצרכנים, מולטימדיה ומשחקים 12 חודשים


מדיניות התמיכה מאפשרת ללקוחות לקבל עדכונים קיימים שאינם עדכוני אבטחה או לבקש עדכונים חדשים שאינם עדכוני אבטחה עבור ערכות Service Pack עם תמיכה מלאה במהלך שלב התמיכה הרגילה.

ערכות Service Pack לא ישתנו באופן אוטומטי כדי לכלול עדכונים שאינם עדכוני אבטחה שפותחו לאחר תאריך ההפצה הראשונית של ה-Service Pack. אפשר לשנות ערכת Service Pack קודמת כך שתכלול עדכונים שאינם עדכוני אבטחה שנוצרו לאחר הפצת ה-Service Pack. צור קשר עם Microsoft ובקש את השינוי.

עדכוני אבטחה שהופצו עם עלונים ממרכז התגובה של Microsoft Security ייבדקו ויהיו מיועדים לערכות Service Pack נתמכות בלבד. עדכונים של שעון הקיץ ועדכוני אזור זמן מיועדים עבור ערכות Service Pack עם תמיכה מלאה בלבד.

Microsoft ממליצה ללקוחות להעריך ולהתקין ערכות Service Pack בזמן, ולוודא שהמערכות מעודכנות עם תוכנת אבטחה עדכנית. 

מדיניות מתוקנת זו נכנסה לתוקף ב- 13 באפריל 2010.


המידע בדף זה כפוף ל הודעה על שינויים וכתב ויתור על מדיניות. חזור אל אתר זה מעת לעת כדי לסקור שינויים כאלה.
 

מאפיינים:

מזהה פריט: 17138 - סקירה אחרונה: 26 ביולי 2016 - תיקון: 1

משוב