האזן לטקסט המוקרא בקול רם באמצעות קורא הטקסטים

חל על: Windows 10

קורא הטקסטים קורא טקסט ממסך המחשב בקול רם ומתאר אירועים, כגון הודעות או פגישות בלוח השנה, כדי שתוכל להשתמש במחשב ללא תצוגה.

כדי להפעיל או לעצור את קורא הטקסטים, הקש על מקש סמל Windows + ‏Ctrl + ‏Enter. כדי לראות את כל הפקודות של קורא הטקסטים, הקש על Caps Lock + ‏F1 לאחר פתיחת קורא הטקסטים. אם המכשיר שלך כולל מסך מגע, הקש עליו שלוש פעמים בארבע אצבעות.

שימוש במצב סריקה כדי לעבוד במהירות


מצב סריקה יכול לסייע לך לנווט במהירות באפליקציות ובדפי אינטרנט. הקש על Caps Lock + מקש הרווח כדי להפעיל ולבטל אותו.

כאשר מצב סריקה מופעל, הקש על מקשי החצים למעלה ולמטה כדי לעבור לשורת הטקסט הבאה או הקודמת באפליקציה או בדף אינטרנט; הקש על מקשי החצים שמאלה וימינה כדי לעבור לתו הבא או הקודם. כדי להפעיל פריט, כגון לחצן, הקש על מקש הרווח.

ניתן גם לנווט לפי מילה או פיסקה. הקש על Ctrl + חץ שמאלה ועל Ctrl + חץ ימינה כדי לנוע לפי מילה. הקש על Ctrl + חץ למעלה ועל Ctrl + חץ למטה כדי לנוע לפי פיסקה.

הגדרות קורא הטקסטים