Windows 10 בטוח ומאובטח יותר הודות ל- Windows Defender ולחומת האש של Windows.

כשתפעיל את Windows 10 בפעם הראשונה, Windows Defender יפעל כדי להגן על המחשב שלך על-ידי סריקה לאיתור תוכנות זדוניות או בלתי רצויות.

Windows Defender מפעיל הגנה בזמן אמת כדי לסרוק כל תוכן שאתה מוריד או מפעיל במחשב.

צילום מסך של Windows Defender

כדי לסרוק קבצים או תיקיות מסוימים, בחר אותם, לאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני (או לחץ והחזק) ובחר סריקה באמצעות Windows Defender. אם Windows Defender מוצא תוכן זדוני, הוא יודיע לך על כך באפליקציה וימליץ לך מה עליך לעשות כדי לשמור על בטיחות המחשב שלך.

חומת האש של Windows מסננת את המידע שמגיע למחשב מהאינטרנט וחוסמת תוכניות שעלולות להיות מזיקות. כדי לבטל אותה:

 1. בחר בלחצן התחל

  סמל Windows
  ולאחר מכן בחר מערכת Windows ‏> לוח הבקרה.

 2. בחר מערכת ואבטחה > חומת האש של Windows ‏>הפעלה או ביטול של 'חומת האש של Windows' ‏> בחר את הרשתות שעבורן ברצונך לשנות את ההגדרות > אישור.

כדי לכבות באופן זמני מצב של הגנה בזמן אמת:

 1. בחר את התחל

  סמל Windows
  , ואז בחרהגדרות > עדכן & בטחון > הגנת חלונות .

 2. כבה הגנה בזמן אמת.

לקבלת עזרה נוספת עבור Windows Defender וההגדרות שלו, ראה התחלה מהירה: Windows Defender (‏PDF, באנגלית בלבד).

מאפיינים:

מזהה פריט: 17187 - סקירה אחרונה: 6 בדצמ׳ 2016 - תיקון: 14

משוב