כוונון עוצמת הקול

הגדר את עוצמת הקול המתאימה עבור שיחות טלפון, מוסיקה ועוד.

עבור שיחות טלפון

כדי לשנות את עוצמת הקול של צלצול הטלפון שלך, לחץ על לחצן הגבר עוצמת קול או הנמך עוצמת קול במכשיר הטלפון והמשך ללחוץ על אחד מהלחצנים עד שתקבל את עוצמת הקול הרצויה של הצלצול. צלילי הודעות יושמעו אף הם בעוצמת קול זו.

מציג את הצלצול + תיבת הודעות

נמצא בקולנוע או במקומות שבהם אינך מעוניין שהטלפון יצלצל? לחץ על לחצן הגבר עוצמת קול או הנמך עוצמת קול, ולאחר מכן בחר באפשרות צלצול בתוך צלצול + הודעות. סמל זה יופיע בחלק העליון של המסך.

כדי לשנות את עוצמת הקול במהלך שיחה, לחץ על לחצן הגבר עוצמת קול או הנמך עוצמת קול.

למוסיקה ולאפליקציות

כאשר אתה מאזין למוסיקה או כאשר שמע מסוג אחר מתנגן, לחץ על לחצן הגבר עוצמת קול או הנמך עוצמת קול במכשיר הטלפון. המשך ללחוץ על אחד מהלחצנים או גרור את המחוון של מדיה + אפליקציות כדי שהצלילים יתנגנו בעוצמת הקול הרצויה לך.

כדי להשתיק את המוסיקה או שמע מסוג אחר שמתנגן, לחץ על לחצן הגבר עוצמת קול או הנמך עוצמת קול ולאחר מכן בחר באפשרות רמקול בתוך מדיה + אפליקציות.

מאפיינים:

מזהה פריט: 17226 - סקירה אחרונה: 16 באוג׳ 2016 - תיקון: 5

משוב