לחצני 'הקודם', 'התחל', ו'חפש'

הלחצנים הקודם , התחל

סמל Windows
וחפש מאפשרים לך לעבור ממקום למקום בטלפון Windows ולהספיק הרבה יותר. בטלפונים שאין להם לחצני חומרה לניווט, סרגל הניווט ממלא את תפקידם של לחצנים אלה ישירות על המסך.

תמונה של סרגל הניווט

הקודם

בחר בלחצן הקודם כדי לחזור מסך אחד אחורה מהמסך שבו אתה נמצא. הטלפון יחזיר אותך אחורה בדף אחד בכל פעם שתקיש על הקודם, עד שתגיע למסך 'התחל'.

לחץ והחזק את לחצן הקודם כדי לפתוח את בורר האפליקציות ולהציג את כל האפליקציות הפתוחות כעת בטלפון. בחר אפליקציה כלשהי כדי להציג אותה. באפשרותך להשאיר מספר רב מתמיד של אפליקציות פתוחות בטלפון בלי שהדבר ישפיע על חיי הסוללה שלך - יציאה מהאפליקציה תשהה את פעולתה בנקודה שבה הפסקת.

התחל

בכל פעם שתבחר בלחצן התחל

סמל Windows
, תחזור למסך התחל, מכל מקום שבו אתה נמצא בטלפון או מכל פעולה שאתה מבצע באותו רגע.

לחץ והחזק את לחצן התחל

סמל Windows
והמסך יחליק כלפי מטה כך שתוכל להגיע לפריטים שנמצאים בחלק העליון של המסך ביד אחת. כדי להחליק את המסך בחזרה למעלה, בחר את השטח השחור בחלק העליון של המסך.

תמונת GIF של מצב שימוש ביד אחת

חיפוש

אם Cortana זמינה באזור שלך, בחר בלחצן חפש כדי לתת לה לחפש בשבילך. לחץ והחזק את לחצן חפש כדי לדבר עם Cortana.

מאפיינים:

מזהה פריט: 17230 - סקירה אחרונה: 15 ביוני 2016 - תיקון: 2

משוב
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)