החלק, בצע גלילה מקבילה ובצע מתיחה בטלפון.

מחווה

איך לעשות זאת

מה תפקידה

הקשה

תמונה של יד שמקישה על המסך

הקש פעם אחת על פריט.

פותחת או מפעילה את הפריט שעליו הקשת.

הקשה כפולה

טקסט קורא מסך (טקסט חלופי)

הקש פעמיים על פריט, במהירות.

מגדילה או מקטינה את התצוגה בשלבים.

לחיצה והחזקה

תמונה של יד שמקישה ומחזיקה את המסך

לחץ והשאר את האצבע על המסך לרגע.

פותחת תפריט (בדומה ללחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני של עכבר).

בטלפונים מסוימים, פעולה זו מבצעת פונקציה משנית של לחצן ניווט. לדוגמה, לחיצה והחזקה של לחצן 'הקודם' מפעילה את בורר האפליקציות.

החלקה מהירה

תמונה של יד מבצעת החלקה מהירה על-פני המסך

כאשר אצבעך נוגעת במסך, החלק במהירות עם האצבע בכיוון שאליו ברצונך להזיז את המסך.

גלילה מהירה דרך תפריטים או דפים, או תזוזה לצדדים באפליקציות.

גלילה מקבילה

תמונה של יד שמבצעת גלילה מקבילה ברחבי המסך

הנח את האצבע על המסך והמשך לגעת במסך תוך כדי הזזתו.

מזיזה מסכים בקצב נשלט.

כיווץ ומתיחה

תמונות של יד מכווצת ומותחת לשם הגדלה והקטנה של התצוגה

הנח שתי אצבעות על המסך, ולאחר מכן קרב אותן או הרחק אותן זו מזה, בתנועת צביטה או מתיחה.

הגדלה או הקטנה של תצוגת מפה, דף אינטרנט או תמונה.

מאפיינים:

מזהה פריט: 17243 - סקירה אחרונה: 16 באוג׳ 2016 - תיקון: 4

משוב