האזן לטקסט המוקרא בקול רם באמצעות קורא הטקסטים

קורא הטקסטים הוא קורא מסך שמקריא בקול את הרכיבים המוצגים על המסך. כדי להשתמש בקורא הטקסטים, בהתחל

סמל 'התחל'
, החלק במהירות אל הרשימה 'כל האפליקציות' ולאחר מכן בחר הגדרות > נוחות גישה > קורא הטקסטים ולאחר מכן השתמש בבורר הדו-מצבי כדי להפעיל את קורא הטקסטים.

הגדרות קורא הטקסטים

כדי לכבות את קורא הטקסטים, לחץ והחזק את לחצן הגברת עוצמת הקול ואת לחצן התחל

סמל 'התחל'
בו-זמנית. אם ההפעלה המהירה של קורא הטקסטים מופעלת, פעולה זו יכולה גם להפעיל את קורא הטקסטים שוב.

כדי להשתמש בהפעלה מהירה של קורא הטקסטים, בהתחל

סמל 'התחל'
, החלק במהירות אל הרשימה 'כל האפליקציות' ולאחר מכן בחר הגדרות > נוחות גישה > קורא הטקסטים ולאחר מכן השתמש בבורר הדו-מצבי כדי להפעיל את הפעלה מהירה של קורא הטקסטים.

מחוות קורא הטקסטים

לאחר שקורא הטקסטים מופעל, השתמש במחוות הספציפיות האלה לקורא הטקסטים בהתקן שלך.

מחווה

איזו פעולה מבצעת המחווה

החלקה מהירה למעלה או למטה באצבע אחת

שינוי מצב הניווט

החלקה מהירה ימינה או שמאלה באצבע אחת

מעבר לפריט הבא או הקודם

הקשה או גרירה באצבע יחידה

הקראת התוכן שמתחת לאצבע

הקשה כפולה או לחיצה ממושכת באצבע אחת והקשה באצבע שניה

הפעלת הפעולה העיקרית

הקשה משולשת או לחיצה ממושכת באצבע אחת והקשה כפולה באצבע שניה

הפעלת פעולה משנית

החלקה שמאלה, ימינה, מעלה או מטה בשתי אצבעות

גלילה

הקשה בשתי אצבעות

הפסקת ההקראה של קורא טקסטים

הקשה בשלוש אצבעות

שינוי מצב המלל

הקשה כפולה בשתי אצבעות

הצגת תפריט תלוי הקשר

החלקה מהירה מעלה בשלוש אצבעות

קריאה מלמעלה

החלקה מטה בשלוש אצבעות

תחילת הקראה של טקסט ניתן לגילוי

מאפיינים:

מזהה פריט: 17245 - סקירה אחרונה: 16 באוג׳ 2016 - תיקון: 6

משוב