הצגת כל התמונות שלך

האפליקציה 'תמונות' ב- Windows 10‏‏נייד משתמשת בקסם של OneDrive כדי להעמיד לרשותך בהישג יד את כל אוסף התמונות שלך - לא רק תמונות וסרטונים מסרט הצילום של הטלפון, אלא גם מהמכשירים האחרים שלך.

במסך התחל

סמל 'התחל'
, החלק אל הרשימה 'כל האפליקציות' ולאחר מכן בחר באפשרות תמונות כדי לפתוח את האפליקציה בתצוגה 'אוסף'. התצוגה 'אוסף' מסודרת לפי תאריך, כאשר התמונות החדשות ביותר נמצאות בראש הרשימה. החלק ימינה כדי לראות את התמונות שלך מסודרות באלבומים.

התצוגה 'אוסף' של האפליקציה 'תמונות'

גישה לסרט הצילום שלך מכל מקום

כדי לראות רק את התמונות שצילמת עם הטלפון, החלק אל תיקיות ולאחר מכן בחר תמונות > סרט צילום.

ודא שהתמונות מסרט הצילום שלך מועלות אל OneDrive באופן אוטומטי, כדי שהן יהיו זמינות עבורך מהמחשב וממכשירים אחרים. באפליקציה 'תמונות', בחר ‏‏ראה עוד > הגדרות > נהל הגדרות של העלאות OneDrive. פעולה זו תפתח את האפליקציה OneDrive בדף הגדרות ההעלאה של המצלמה. ודא כי אפשרות זו מוגדרת לפעיל.

עזור לאפליקציה למצוא עוד תמונות

אם ישנן תמונות במחשב או במכשירים אחרים שאינן נמצאות עדיין ב- OneDrive, כך תוכל להוסיף אותן.

במחשב שפועלת בו מערכת ההפעלה Windows 8.1 או Windows 10, פתח את סייר הקבצים וגרור את התיקיה תמונות ממחשב זה ל- OneDrive.

ב- iOS‏, Mac OSX או Android, התקן את האפליקציה ולאחר מכן הוסף את התמונות שלך ממכשיר זה אל OneDrive.

הגדרות באפליקציה 'תמונות'

מאפיינים:

מזהה פריט: 17265 - סקירה אחרונה: 16 באוג׳ 2016 - תיקון: 6

משוב