השתמש בעטים של Surface Hub כדי לכתוב על לוח הציור.

כדי להחליף צבע, בחר בצבע הרצוי מהתפריט בחלק התחתון של מסך לוח הציור.

תמונה של בורר הצבעים בלוח הציור

כדי למחוק, הפוך את העט והצמד אותו למסך המגע כמו מחק של עיפרון. לחלופין, כדי לבחור ידנית במחק ולהשתמש בקצה העט, בחר בלחצן המחיקה.

תמונה של בורר הצבעים בלוח הציור

כדי לצייר באמצעות האצבע, בחר בלחצן המגע. לחצן זה עובר בין הזזת פריטים בלוח הציור לבין ציור עליו.

כך נראה הלחצן כשאתה יכול להשתמש באצבע כדי להזיז פריטים בלוח הציור:

תמונה של לחצן דו-מצבי של מגע בלוח הציור

וכך הוא נראה כשאתה יכול להשתמש באצבע כדי לצייר:

תמונה של לחצן דו-מצבי של מגע בלוח הציור

כדי לבחור מקטע בלוח הציור, השתמש בלחצן כלי ההקפה (לאסו):

תמונה של לחצן כלי ההקפה (לאסו) בלוח הציור

מאפיינים:

מזהה פריט: 17313 - סקירה אחרונה: 15 ביוני 2016 - תיקון: 3

משוב