קיצורי מקשים ונגישות

Surface Hub כולל קיצורי מקשים המאפשרים לך לבצע פעולות מהר יותר או להפעיל תכונות נגישות:

הקש על מקשים אלה

לביצוע הפעולה

מקש סמל Windows

Start icon

מעבר אל 'התחל'

מקש סמל Windows

Start icon
+ A

פתיחת פעולות מהירות

מקש סמל Windows

Start icon
+ F

כניסה או יציאה ממסך מלא

מקש סמל Windows

Start icon
+ N

פתיחת הודעות

מקש סמל Windows

Start icon
+ S

פתיחת Cortana/חיפוש

מקש סמל Windows

Start icon
+ T

פתיחת ’תאריך ושעה’

מקש סמל Windows

Start icon
+ W

שליחה ללוח ציור

מקש סמל Windows

Start icon
+ X

החלפת סרגלים צידיים

מקש סמל Windows

Start icon
+ 1

פתיחת חלונית השיחה בסרגל הצידי/סגירת הסרגל הצידי

מקש סמל Windows

Start icon
+ 2

פתיחת חלונית האנשים בסרגל הצידי/סגירת הסרגל הצידי

מקש סמל Windows

Start icon
+ 3

פתיחת חלונית ההודעות בסרגל הצידי/סגירת הסרגל הצידי

מקש סמל Windows

Start icon
+ 4

פתיחת חלונית התוכן בסרגל הצידי/סגירת הסרגל הצידי

מקש סמל Windows

Start icon
+ F6

העברת מוקד לוח המקשים בין סרגלים צידיים, הסרגל העליון והסרגל התחתון

מקש סמל Windows

Start icon
F6 + Shift

העברת מוקד לוח המקשים בין סרגלים צידיים, הסרגל העליון והסרגל התחתון בכיוון הנגדי

מקש סמל Windows

Start icon
+ Tab

מעבר אל 'תצוגת משימות'

מקש סמל Windows

Start icon
+ Backspace

תחזור

מקש סמל Windows

Start icon
+ spacebar

החלפת שפת הקלט או לוח המקשים

מקש סמל Windows

Start icon
+ Enter

פתיחת קורא הטקסטים

מקש סמל Windows

Start icon
+ plus (+)

פתיחת 'זכוכית מגדלת'

Alt שמאלי + Shift שמאלי + PrtScn

הפעלה וכיבוי של 'חדות גבוהה'

Alt שמאלי + Shift שמאלי + Num Lock

החלפת מצב מקשי העכבר

Shift ימני למשך 8 שניות

החלפת מצב של מקשי סינון

5 הקשות על Shift

החלפת מצב של מקשים דביקים

Num Lock למשך 5 שניות

החלפת מצבים עם מקשים דו-מצביים

מקש סמל Windows

Start icon
+ Esc

סיים הפעלה

מקשים ישירים

מקלדת ה- Surface Hub כוללת מקשים מיוחדים, הנקראים מקשים ישירים, המאפשרים לך לבצע פעולות במהירות רבה יותר.

הקש על מקש ישיר זה

לביצוע הפעולה

השתמש במקש הישיר ’שיחה’ כדי לפתוח את חלונית השיחה של Skype for Business בסרגל הצידי
/
השתמש במקש הישיר ’שיחה’ כדי לסגור את חלונית השיחה של Skype for Business בסרגל הצידי

פתיחה או סגירה של חלונית השיחות בסרגל הצידי

השתמש במקש הישיר של ’אנשים’ כדי לפתוח או לסגור את החלונית ’אנשים’ של Skype for Business בסרגל הצידי

פתיחה או סגירה של חלונית האנשים בסרגל הצידי

השתמש במקש הישיר של ’העברת הודעות’ כדי לפתוח או לסגור את החלונית ’העברת הודעות’ של Skype for Business בסרגל הצידי

פתח או סגור את חלונית העברת ההודעות בסרגל הצידי

השתמש במקש הישיר של ’תוכן’ כדי לפתוח או לסגור את החלונית ’תוכן’ של Skype for Business בסרגל הצידי

פתיחה או סגירה של חלונית התוכן בסרגל הצידי

Use the microphone hotkey to turn the microphone on when using Skype for Business
/
השתמש במקש הישיר של המיקרופון כדי לבטל את המיקרופון במהלך שימוש ב- Skype for Business

הפעל או כבה את המיקרופון

השתמש במקש הישיר של המצלמה כדי להפעיל את המצלמה במהלך שימוש ב- Skype for Business
/
השתמש במקש הישיר של המצלמה כדי לבטל את המצלמה במהלך שימוש ב- Skype for Business

הפעל או בטל את המצלמה

השתמש במקש הישיר של הסרגל הצידי הימני כדי לעבור לסרגל הצידי הימני
/
Use the right sidebar hotkey to move to the right sidebar

החלפת סרגלים צידיים

Use the calendar hotkey to open or close Date and time

פתיחה או סגירה של ’תאריך ושעה’

Use the cog hotkey to open quick actions

פתיחת פעולות מהירות

השתמש במקש הישיר של הפרוייקטים כדי להפעיל או לכבות את שיתוף המסך

הפעלה או כיבוי של שיתוף מסך

השתמש במקש הישיר של החץ הכפול כדי לשנות את גודל האפליקציה שבה אתה משתמש

היכנס למצב מסך מלא או צא ממנו עבור האפליקציה שבה אתה משתמש

Use the annotate hotkey to send items from apps to the whiteboard so you can draw on them

שליחה ללוח ציור

Use the magnifying glass hotkey to open Cortana or Search

פתיחת Cortana או חיפוש

Use the Task view hotkey to go to Task view to switch between open apps

מעבר אל 'תצוגת משימות'

השתמש במקש הישיר ’סיימתי’ כדי לסיים את ההפעלה

סיים הפעלה

מידע נוסף אודות נגישות

כדי להגיע לאפשרויות הנגישות, בחר את החץ למעלה&ליד סמל ההודעות, ואז בחר נוחות גישה.

קורא הטקסטים קורא את מה שמוצג על המסך, כולל תוכן החלון הפעיל, אפשרויות תפריט או טקסט שהוקלד.

זכוכית מגדלת מגדילה חלקים שונים של המסך כך שיהיה קל יותר לראותם.

חדות גבוהה מגבירה את חדות הצבעים של חלק מהטקסט והתמונות על המסך כדי שיהיו ברורים וקלים יותר לזיהוי.

ניתן לשנות הגדרות נגישות אחרות על-ידי מעבר אל האפליקציה 'הגדרות' - פנה לאיש התמיכה של החברה שלך לקבלת עזרה בפעולה זו.

מאפיינים:

מזהה פריט: 17317 - סקירה אחרונה: 15 ביוני 2016 - תיקון: 3

משוב
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)