Surface Hub מצוין למטרות שיתוף פעולה או סיעור מוחות. לעתים יש צורך בהפעלת סיעור מוחות שאינה מתוזמנת עדיין. קל לראות אם Surface Hub זמין להפעלת אד-הוק. פשוט עיין במסך הפתיחה. אם לא מופיעות פגישות מתוזמנות כשאתה מנסה להשתמש ב- Surface Hub, תוכל להתחיל להשתמש בו.

תמונה של מסך הפתיחה ללא הפעלות מתוזמנות

בחר באחת מאפשרויות אלה כדי להתחיל:

תמונה של אריח של שיחת Skype

התחל שיחת ועידה באמצעות Skype for Business - תוכל לחפש את האנשים שברצונך להתקשר אליהם בפנקס הכתובות של החברה, או פשוט לחייג את המספרים שלהם.

תמונה של אריח של לוח הציור של OneNote

רוצה להתחיל לצייר ולשתף פעולה? השתמש בלוח הציור של OneNote. האפליקציה תיפתח - פשוט קח עט של Surface Hub והתחל לכתוב.

תמונה של אריח Connect

בחר באפשרות זו כדי לשקף את המסך מהטלפון או מהמחשב הנישא שלך ל- Surface Hub. התחבר באופן אלחוטי אם ההתקן שלך תומך ב- Miracast. לחלופין, השתמש בכבל. בהתקנים מסוימים, כאשר אתה מחבר הן כבל תצוגה והן את כבל ה-USB, באפשרותך להשתמש במסך המגע של Surface Hub בחזית החדר כדי לשלוט בהתקן שלך. איך לשלוט בהתקן שלך ממסך המגע

לחלופין, בחר באפשרות התחל

Start icon
בתחתית מסך המגע כדי לפתוח את תפריט התחלה, שבו תמצא אפליקציות אחרות שתוכל להשתמש בהן במהלך ההפעלה שלך.

לחצן התחל

מאפיינים:

מזהה פריט: 17319 - סקירה אחרונה: 15 ביוני 2016 - תיקון: 2

משוב