הודעות ופעולות מהירות

ייתכן שתבחין בהודעות התראה כאשר אתה משתמש ב- Surface Hub. אם פספסת משהו, תוכל למצוא אותו מאוחר יותר במרכז הפעולות. כדי לעבור אל מרכז הפעולות, בחר בסמל ההתראות.

החלונית ’התראות’

ישנם כמה דברים שתוכל לבצע באמצעות פעולות מהירות:

  • נא לא להפריע: בטל התראות באופן זמני, חסום את יכולתם של אנשים אחרים לבצע שיקוף והפסק את התגובה של Cortana למילים ”Hey, Cortana“.

  • עוצמה: הגבר או הנמך את עוצמת הקול של הרמקול.

  • הפעלה מחדש: הפעל מחדש את ה- Surface Hub.

הפעלה או ביטול של התראות במרכז הפעולות

מאפיינים:

מזהה פריט: 17320 - סקירה אחרונה: 13 ביוני 2016 - תיקון: 3

משוב