'התחל' הוא המקום שבו באפשרותך לפתוח אפליקציות, כולל Skype for Business אם ברצונך לבצע שיחה, לוח הציור של OneNote לשיתוף פעולה והאפליקציה Connect לשיקוף המסך שלך. בחר ’התחל’

Start icon
במסך המגע כדי להגיע לשם.

בחר כל האפליקציות ולאחר מכן בחר את האפליקציה שבה ברצונך להשתמש מתוך הרשימה.

תפריט התחלה

אם יש אפליקציה שברצונך שתתווסף ל- Surface Hub, פנה לאיש התמיכה בחברה שלך, או לאדם במקום העבודה שלך המנהל את Surface Hub.

מאפיינים:

מזהה פריט: 17331 - סקירה אחרונה: 15 ביוני 2016 - תיקון: 3

משוב
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)