התקנת Java ב- Internet Explorer

חל על: Internet ExplorerWindows 10Windows 8.1

  1. פתח את Internet Explorer ועבור אל Java.com.
  2. בחר בלחצן Free Java Download ולאחר מכן בחר Agree and Start Free Download. אם תתבקש להזין סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.
  3. בסרגל ההודעות, בחר הפעל. אם תתבקש להזין סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.
  4. בחר התקן > סגור.
  5. אם אתה נתקל בבעיות בהתקנה של Java או בשימוש בו, תוכל לחפש תשובות במרכז העזרה של Java .