הדפסת דפי אינטרנט באמצעות Internet Explorer

חל על: Windows 10Internet ExplorerWindows 8.1

ניתן להדפיס דפים על-ידי הקשה על Crtl + P בלוח המקשים, או על-ידי בחירה בלחצן כלים > הדפסה ובחירה באפשרות הדפס. תוכל גם לראות כיצד ייראה הדף המודפס על-ידי בחירה באפשרות הצגה לפני הדפסה.

כדי להדפיס רק תמונה מדף (ולא את כל הדף), לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה ולאחר מכן בחר באפשרות הדפסה. בתיבת הדו-שיח 'הדפסה', לחץ שוב על הדפס.