הקריאה שלנו לשליחת פריטים לשיתוף בגלריית Windows נסגרה

אנחנו יודעים שאלה לא חדשות משמחות, אבל למרבה הצער, הקריאה שלנו לשיתוף בגלריית ההתאמה האישית של Windows סגורה כעת. משמעות הדבר כי איננו מקבלים עוד את התמונות או הצילומים הנפלאים שנהגת לשלוח. (ואנחנו כבר מתגעגעים.) כבר שלחת משהו? עיין בדפים שאלות נפוצות ותנאי שימוש.

תנאי שימוש

 1. רשיון. על-ידי שליחת הצילום, התמונה או עבודת האמנות (להלן, "תמונה") אל Microsoft, הנך מעניק ל- Microsoft (לרבות החברות הבנות והחברות המסונפות אליה) רשיון קבוע, כלל עולמי, נטול זכויות לתמלוגים וללא התחייבויות תשלום, עבור ובקשר עם שירותים ותכונות של התאמה אישית במוצרי מערכת ההפעלה Windows (למשל, ערכות נושא ורקעים של Windows) וכל אתרי האינטרנט הקשורים של Microsoft, גלריית ההתאמה האישית של Windows וכל חומר שיווקי או פרסומי עבור שירותים ותכונות של התאמה אישית כגון אלה: (א) העתקה, שימוש ויצירה של עבודות נגזרות המבוססות על התמונה; (ב) פרסום בציבור והצגת עותקים של התמונה ועבודות נגזרות המבוססות עליה; וכן (ג) הפצה ומתן רשיון לעותקים של התמונה ועבודות נגזרות המבוססות עליה ללקוחות Microsoft לצורך שימושם האישי (להלן, "רשיון"). הנך מוותר בזאת, ללא כל תנאי: על אכיפה, מכל סוג שהוא, של כל הזכויות המוסריות וזכויות דומות שעשויות להיות לך על התמונה, באופן בינלאומי; ועל כל זכות לבחון או לאשר את האופן שבו התמונה עשויה לשמש. בנוסף, אתה מסכים בזאת לכל שינוי בתמונה, כולל תוספות או מחיקות, שבכל מקרה אחר היה מפר זכות מוסרית או זכות דומה, במידה והיה נעשה ללא הסכמתך.
 2. ללא התחייבות. Microsoft אינה מחויבת להשתמש בתמונה בכל דרך שהיא, והיא עשויה להפסיק להשתמש בתמונה בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל. Microsoft לא תישא בחבות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהחלטה לא להשתמש (או מהחלטה להפסיק להשתמש) בתמונה, והיא תהיה המחליטה הבלעדית לגבי המיקום שבו התמונה עשויה להיות בשימוש.
 3. שיוך. אתה מעניק בזאת ל- Microsoft (לרבות החברות הבנות והחברות המסונפות אליה) את הזכות להשתמש בשמך, בתמונה שלך, בדמות שלך או בשילוב של כל אחד מאלו, כדי לזהותך כאמן היוצר של התמונה (להלן ביחד, "שיוך"). אם Microsoft, החברות הבנות שלה או החברות המסונפות אליה ישתמשו בתמונה, הן יוכלו להשתמש בשיוך לפי שיקול דעתן, והן יקבעו באופן בלעדי את המיקום, מידת ההבלטה, העיצוב ומשך זמן התצוגה והפרסום של התמונה.
 4. ללא פיצוי כספי. אתה מאשר שאין לך כל ציפייה לכל פיצוי (כספי או אחר) עבור הזכויות שהוענקו ל- Microsoft, לחברות הבנות שלה ולחברות המסונפות אליה, תחת תנאי שימוש אלה או השימוש בתמונה (וכל צילום או תוכן בכל שיוך).
 5. תצוגה בלתי מכוונת. אם Microsoft תציג או תפרסם את התמונה באופן בלתי מכוון כחלק ממוצר או אתר אינטרנט של Microsoft שאינם כלולים ברשיון המצוין בסעיף 1 לעיל, תוכל לשלוח על כך הודעה ל- Microsoft ו- Microsoft תעשה מאמצים סבירים מבחינה מסחרית להסרת התמונה ממוצר או אתר אינטרנט כגון זה של Microsoft. אתה מסכים לכך שפעולה זו תהיה התרופה הבלעדית שלך עבור תצוגה בלתי מכוונת כגון זו של התמונה.
 6. סיוע. בהינתן ש- Microsoft תישא בעלויות, אתה תפעיל ותספק את הכלים ותנקוט אמצעים אחרים ש- Microsoft עשויה לבקש באופן סביר על מנת שיתאפשר לה ליהנות באופן מלא מהזכויות שהוענקו לה תחת תנאי שימוש אלה.
 7. פרסום. למעט כפי שצוין בסעיפים 1 ו- 3, אף אחד מהצדדים לא ייצור קשר עם התקשורת או הציבור בנוגע לרשיון זה ולתנאי שימוש אלה ללא הסכמתו של הצד השני.
 8. אחריות. אתה מתחייב בזאת ומצהיר כי: (א) אתה הוא בעל זכויות היוצרים של התמונה, (ב) ברשותך הכוח והסמכות המלאים להעניק את הזכויות והרשיונות תחת תנאי שימוש אלה; (ג) הפצת התמונה והשימוש בה, כפי שהותרו בתנאי שימוש אלה, אינם מפרים קניין רוחני, פרטיות, פרסום או זכות קניין אחרת כלשהי של צד שלישי או מפרים חוק כלשהו במדינה שבה נוצרה התמונה, או דורשים את אישורו או עיונו של אדם כלשהו, או תשלום פיצויים לאדם כלשהו; ו(ד) לצורך יצירת התמונה, היתה לך כל זכות נדרשת ורלוונטית עבור כל אדם המתואר בתמונה.
 9. כתבי ויתור; החרגות; מגבלות. בהתאם לסעיף 8, אף אחד מהצדדים לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא (מפורשת, משתמעת או אחרת), כולל אחריות משתמעת של סחירות, אי-הפרה, התאמה למטרה מסוימת או בעלות, בקשר לביצועיו או כל דבר אחר שפורט בתנאי שימוש אלה. אף אחד מהצדדים לא יישא בחבות לכל נזק מיוחד, מקרי, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא בקשר לתמונה, כל שיוך או בקשר לרשיון, גם אם התרחשותו של נזק כגון זה צפויה במידה סבירה. החבות הכוללת של Microsoft, החברות הבנות שלה והחברות המסונפות אליה, תחת תנאי שימוש אלה לא תעלה על 500 דולר ארה"ב.
 10. סיום; כניסה לתוקף של הסיום. ‏‫כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את הרשיון בכל עת, כל עוד יתריע על כך 60 יום מראש באמצעות הודעה בכתב לצד השני. Microsoft תפסיק להפוך את התמונה לזמינה בהקדם האפשרי מבחינה מסחרית לאחר תום תקופה של 60 יום ממתן ההודעה בכתב. סעיפים 9, 10 ו- 11 יתקיימו גם לאחר סיום רשיון זה. למען הסר ספק, זכויותיהם של לקוחות Microsoft על התמונה, שהופצה ללקוחות כגון אלו לפני פקיעת רשיון זה או סיומו, יתקיימו גם לאחר פקיעת רשיון זה או סיומו.
 11. הודעות. כל ההודעות תחת תנאי שימוש אלה יתקבלו בתנאים הבאים: (i) יישלחו בכתב; (ii) ייכתבו באנגלית (אלא אם נדרש אחרת); (iii) ייחשבו כהודעות שנמסרו בעת קבלתן; (iv) יישלחו בדואר אלקטרוני, בשירות משלוחים, בשירות בלדרות או בדואר רשום (כאשר עלות המשלוח שולמה מראש ונתבקש אישור מסירה); (v) אם ההודעה נשלחת בדואר אלקטרוני, היא תישלח לכתובת winpgal@microsoft.com; ואם בדואר רגיל, היא תישלח אל "Attn: Program Manager, Windows 7 Themes, Microsoft" (במקביל לשליחת עותק בפקס אל Legal ' Corporate Affairs למספר פקס: ‎‎(425) 936-7329).
 12. תחום שיפוט ומקום שיפוט. תנאי שימוש אלה כפופים לחוק במדינת וושינגטון, והצדדים מסכימים לכך שיהיו נתונים לתחום השיפוט ולמקום המשפט הבלעדיים של בתי המשפט הפדרליים או המדינתיים של מחוז קינג.

שאלות נפוצות

להלן כמה תשובות לשאלות שעשויות להתעורר בנושא פריטי האמנות או הצילום ששלחת לגלריית Windows.

 
מה קורה אם העבודה שלי נבחרת?
האם אקבל הודעה על כך?
האם שמי יצוין בהקשר לעבודה?
האם זכויות היוצרים על העבודה שלי יישמרו?
האם תבצעו שינויים בתמונה שלי?
מה תעשו עם המידע האישי שלי?
אם אשנה את דעתי מאוחר יותר, האם אוכל להסיר את הצילום או עבודת האמנות שלי מהגלריה?

מאפיינים:

מזהה פריט: 17776 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 2

משוב