פריטים חזותיים עבור Windows Media Player

פריטים חזותיים הם צבעים, צורות ותבניות הנעים לצלילי המוסיקה במצב 'פועל כעת' של Windows Media Player. הנגן כולל מספר פריטים חזותיים ובאפשרותך להוריד פריטים חזותיים נוספים בדף זה.

    
Blazing Colors
 
Blazing Colors

גודל קובץ: 169 KB
נוצר על-ידי: Averett & Associates
הורד
 
Color Cubes
 
Color Cubes
גודל קובץ: 169 KB
נוצר על-ידי: Averett
& Associates
הורד
 
Dungeon Siege
 
Dungeon Siege
גודל קובץ: 837 KB 
נוצר על-ידי: Averett &  Associates
הורד
Energy Bliss
  
Energy Bliss
גודל קובץ: 521 KB
נוצר על-ידי: Microsoft and Averett & Associates
הורד
 
G-Force
 
G-Force 
גודל קובץ: ‎3.4 MB 
נוצר על-ידי:
SoundSpectrum
קבל את
The Grind
 
The Grind
גודל קובץ: ‎2.37 MB נוצר על-ידי: Microsoft ו- Warner Bros.
הורד
Morphyre
 
Morphyre
גודל קובץ: ‎8.71 MB נוצר על-ידי: Pur3 Ltd
קבל את
Picture Viz I
 
Picture Viz I
גודל קובץ: 184 KB
נוצר על-ידי: Averett
& Associates
הורד
Picture Viz II
 
Picture Viz II
גודל קובץ: 192 KB
נוצר על-ידי: Averett & Associates
הורד
Psychedelia Viz Pack
 

Psychedelia Viz Pack
גודל קובץ: 5.6 MB
נוצר על-ידי: טים קאולי וסטיבן קוי
הורד
Pulsing Colors
 
Pulsing Colors
גודל קובץ: 170 KB
נוצר על-ידי: Averett & Associates
הורד
Softie the Snowman II
 
Softie the Snowman II 
גודל קובץ: 558 KB
נוצר על-ידי: Averett
& Associates
הורד
SoftSkies
 
SoftSkies
גודל קובץ: 7.2 MB
נוצר על-ידי: SoundSpectrum
קבל את
Terminator III
 
Terminator III
גודל קובץ: ‎2.54 MB נוצר על-ידי: Averett & Associates
הורד
Trilogy I
 
Trilogy I
גודל קובץ: 177 KB
נוצר על-ידי: Averett & Associates
הורד
Trilogy II
 
Trilogy II
גודל קובץ: 177 KB
נוצר על-ידי: Averett
& Associates
הורד
Trilogy III
 
Trilogy III
גודל קובץ: 177 KB
נוצר על-ידי: Averett & Associates
הורד
WhiteCap
 
WhiteCap
גודל קובץ: 753 KB
נוצר על-ידי: SoundSpectrum
קבל את
Windows�Media 9 Series
 

Windows Media 9 Series
גודל קובץ: 366 KB
נוצר על-ידי: Averett & Associates
הורד
 
מאפיינים:

מזהה פריט: 17878 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 3

משוב