תנאי רשיון נוספים לתוכנת MICROSOFT

WINDOWS INTERNET EXPLORER 9 עבור MICROSOFT WINDOWS 7‏, WINDOWS VISTA‏, WINDOWS SERVER 2008 ו- WINDOWS SERVER 2008 R2

Microsoft Corporation (או בהתאם למקום מגוריך, אחד מהסניפים שלה) מעניקה לך רשיון משלים. אם אתה מורשה להשתמש ב- Microsoft Windows 7‏, Windows Vista‏, Windows Server 2008 או Windows Server 2008 R2 (שהשלמה זה חלה עליהם) ("התוכנה"), באפשרותך להשתמש בהשלמה זו. אינך רשאי להשתמש בהשלמה אם אין לך רשיון עבור התוכנה. באפשרותך להשתמש בהשלמה זו עם כל עותק של התוכנה שהוא עותק מורשה.

תנאי הרשיון הבאים מתארים תנאי שימוש נוספים עבור השלמה זו. תנאים אלה ותנאי הרשיון עבור התוכנה חלים על השימוש שלך בהשלמה זו. אם יש התנגשות, חלים תנאי רשיון נוספים אלה.

כשאתה משתמש בהשלמה אתה מקבל תנאים אלה. אם אינך מקבל אותם, אל תשתמש בהשלמה זו.

אם תציית לתנאי רשיון אלה, אתה זכאי לזכויות שלהלן.

 1. שירותים מבוססי אינטרנט. Microsoft מספקת שירותים מבוססי אינטרנט עם התוכנה. היא עשויה לשנות או לבטל אותם בכל עת.
  • הסכמה עבור שירותים מבוססי-אינטרנט. תכונות התוכנה המתוארות להלן ובהצהרת הפרטיות של Windows Internet Explorer 9 מתחברות ל-Microsoft או למערכות מחשב שמספקות שירותים דרך האינטרנט. במקרים מסוימים, לא תקבל הודעה נפרדת כאשר הן מתחברות. באפשרותך לבטל תכונות אלה או לא להשתמש בהן. לקבלת מידע נוסף אודות תכונות אלה, ראה http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=208757. על-ידי שימוש בתוכנה, אתה מסכים לשידור מידע זה. Microsoft אינה משתמשת במידע כדי לזהות אותך או ליצור אתך קשר.
  • פרטי מחשב. התכונה הבאה משתמשת בפרוטוקולי אינטרנט, השולחים למערכות המתאימות את פרטי המחשב שלך, כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט, סוג מערכת ההפעלה, הדפדפן, השם והגירסה של התוכנה שבה אתה משתמש וקוד השפה של המכשיר שבו התקנת את התוכנה. Microsoft משתמשת במידע זה כדי לתת לך אפשרות גישה לשירות מבוסס האינטרנט.
   • מאיצים. כאשר תלחץ על העכבר או תעביר אותו מעל מאיץ ב- Internet Explorer, אחת מהאפשרויות הבאות עשויים להישלח אל ספק השירות:

    • הכותרת וכתובת האינטרנט המלאה או כתובת ה- URL של דף האינטרנט הנוכחי,
    • מידע סטנדרטי על המחשב, וכן
    • כל תוכן שבחרת.

    אם אתה משתמש במאיץ שסופק על-ידי Microsoft, השימוש במידע שנשלח כפוף להצהרת הפרטיות המקוונת של Microsoft. הצהרת זו תהיה זמינה בכתובת http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=31493. אם אתה משתמש במאיץ שסופק על-ידי ספק חיצוני, שימוש במידע שנשלח יהיה כפוף לנהלי הפרטיות של הספק החיצוני.

   • עדכון עבור ספקי חיפוש. לאחר ההתקנה, התוכנה תוריד עדכון לנתונים במחשב שלך על ספקי החיפוש. עדכון זה משדרג את הספקים שלך עם התכונות החדשות ביותר, כגון סמלים חדשים או הצעות חיפוש. זהו עדכון חד-פעמי, אך התוכנה תנסה לבצע את העדכון כמה פעמים אם היא לא מצליחה להוריד את העדכון. למידע נוסף, ראה http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=208757.
  • שימוש במידע. אנו רשאים להשתמש בנתוני המחשב כדי לשפר את התוכנות ואת השירותים שלנו. אנו גם עשויים לשתף אותם עם אחרים, כגון ספקי חומרה וספקי תוכנה. גורמים אלה עשויים להשתמש במידע כדי לשפר את האופן שבו המוצרים שלהם פועלים עם תוכנות של Microsoft.
  • שימוש לרעה בשירותים מבוססי אינטרנט. אינך רשאי להשתמש בשירותים אלה בכל אופן שהוא העלול לפגוע בהם או לפגוע בשימוש של אחרים בהם. אינך רשאי להשתמש בשירותים אלה כדי לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לשירותים, נתונים, חשבונות או רשתות כלשהם באמצעים כלשהם.
 2. שירותי תמיכה עבור השלמה. Microsoft מספקת שירותי תמיכה לתוכנה זו.
מאפיינים:

מזהה פריט: 19999 - סקירה אחרונה: 22 ביוני 2016 - תיקון: 1

משוב