מידע אודות פריסת עדכוני אבטחה: 11 ביולי 2017


טבלאות פריסה של חבילת תמיכה עיקרית של מהדורת יולי


טבלאות פריסה של Microsoft Windows

Windows Server 2008 (כל המהדורות)

טבלת עיון

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

שמות קבצים של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של 32-bit של Windows Server 2008: Windows 6.0-kb4022746-x86. msu Windows 6.0-KB4022748-x86. msu Windows 6.0-KB4022914-x86. msu Windows 6.0-KB4025240-x86. msu Windows 6.0-KB4025397-x86. msu Windows 6.0-KB4025398-x86. msu Windows 6.0-KB4025409-x86. msu Windows 6.0-KB4025497-x86. msu Windows 6.0-KB4025674-x86. msu Windows 6.0-KB4025872-x86. msu Windows 6.0-KB4025877-x86. msu Windows 6.0-KB4026059-x86. msu Windows 6.0-KB4026061-x86. msu Windows 6.0-KB4032955-x86. msu

 

עבור כל המהדורות הנתמכות מבוססות x64 של Windows Server 2008: Windows 6.0-kb4022746-x64. msu Windows 6.0-KB4022748-x64. msu Windows 6.0-KB4022914-x64. msu Windows 6.0-KB4025240-x64. msu Windows 6.0-KB4025397-x64. msu Windows 6.0-KB4025398-x64. msu Windows 6.0-KB4025409-x64. msu Windows 6.0-KB4025497-x64. msu Windows 6.0-KB4025674-x64. msu Windows 6.0-KB4025872-x64. msu Windows 6.0-KB4025877-x64. msu Windows 6.0-KB4026059-x64. msu Windows 6.0-KB4026061-x64. msu Windows 6.0-KB4032955-x64. msu

 

עבור כל המהדורות הנתמכות המבוססות על Itanium של Windows Server 2008: Windows 6.0-kb4022746-ia64. msu Windows 6.0-KB4022748-ia64. msu Windows 6.0-KB4022914-ia64. msu Windows 6.0-KB4025240-ia64. msu Windows 6.0-KB4025397-ia64. msu Windows 6.0-KB4025398-ia64. msu Windows 6.0-KB4025409-ia64. msu Windows 6.0-KB4025497-ia64. msu Windows 6.0-KB4025674-ia64. msu Windows 6.0-KB4025877-ia64. msu Windows 6.0-KB4026059-ia64. msu Windows 6.0-KB4026061-ia64. msu

מתגי התקנה

ראה מאמר 934307 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע להסרת

WUSA. exe אינו תומך בהסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר התקנה של עדכון המותקן על-ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת "Windows Update", לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

ראה מאמר 4022746 של Microsoft Knowledge base ראה מאמר 4025409 של Microsoft Knowledge base ראה מאמר 4032955 של Microsoft Knowledge base ראה מאמר 4026059 של Microsoft Knowledge base

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

 

טבלאות פריסה של Internet Explorer

Internet explorer 9, Internet Explorer 10 ו-Internet Explorer 11 מותקן ב-Windows (כל המהדורות)

טבלת עיון

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

שמות קבצים של עדכון אבטחה

עבור Internet Explorer 9 בכל המהדורות הנתמכות של 32-bit של Windows Server 2008: Ie9-windows 6.0-kb4025252-x86. msu

 

עבור Internet Explorer 10 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012: Windows8-RT-KB4025331-x86. msu

 

עבור Internet Explorer 11 ב-Windows 7 עבור 32-bit System Service Pack 1: Ie11-windows 6.1-kb4025341-x86. msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של 32 סיביות של Windows 8.1: Windows 8.1-kb4025336-x86. msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2: Windows 8.1-kb4025336-x64. msu

 

עבור Internet Explorer 11 ב-Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1: Ie11-windows 6.1-kb4025341-x64. msu

 

עבור Internet Explorer 11 ב-Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1: Ie11-windows 6.1-kb4025341-x64. msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות מבוססות x64 של Windows 8.1: Windows 8.1-kb4025336-x64. msu

מתגי התקנה

ראה מאמר 934307 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע להסרת

WUSA. exe אינו תומך בהסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר התקנה של עדכון המותקן על-ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת "Windows Update", לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

ראה מאמר 4025252 של Microsoft Knowledge base

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

 

טבלאות פריסה של Microsoft Office

Microsoft Office 2007 (כל המהדורות) ותוכנות אחרות

טבלת עיון

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

שם קובץ של עדכון אבטחה

Microsoft Office 2007 Service Pack 3: proof2007-kb2880514-fullfile-x86 mso2007-kb3213640-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Excel 2007 Service Pack 3: excel2007-kb3191894-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Excel Viewer 2007 Service Pack 3: xlview2007-kb3191833-fullfile-x86-glb. exe

 

חבילת התאימות של Microsoft Office Service pack 3 xlconv2007-kb3191897-fullfile-x86-glb. exe

מתגי התקנה

ראה מאמר 912203 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה ידרוש הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מופיעה הודעה המיידעת אותך להפעיל מחדש. כדי לסייע בהפחתת הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, הפסק את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות הסיבות לכך שייתכן שתתבקש להפעיל מחדש, ראה מאמר 887012 של Microsoft Knowledge base.

מידע להסרת

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניותבלוח הבקרה.

פרטי קובץ

ראה מאמר 2880514 של Microsoft Knowledge base ראה מאמר 3191833 של Microsoft Knowledge base ראה מאמר 3191894 של Microsoft Knowledge base ראה מאמר 3191897 של Microsoft Knowledge base ראה מאמר 3213640 של Microsoft Knowledge base

אימות מפתח רישום

Not applicable

 

Microsoft Office 2010 (כל המהדורות)

טבלת עיון

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

שם קובץ של עדכון אבטחה

שרתי פרודוקטיביות של Microsoft Business 2010 Service Pack 2: svrproofloc2010-kb3203459-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 32 סיביות): proofloc2010-kb3203468-fullfile-x86-glb. exe mso2010-kb3213624-fullfile-x86-glb. exe

 

עבור Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות): proofloc2010-kb3203468-fullfile-x64-glb. exe mso2010-kb3213624-fullfile-x64-glb. exe

 

Microsoft Excel 2010 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות): excel2010-kb3191907-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Excel 2010 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות): excel2010-kb3191907-fullfile-x64-glb. exe

מתגי התקנה

ראה מאמר 912203 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה ידרוש הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מופיעה הודעה המיידעת אותך להפעיל מחדש.

כדי לסייע בהפחתת הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, הפסק את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות הסיבות לכך שייתכן שתתבקש להפעיל מחדש, ראה מאמר 887012 של Microsoft Knowledge base.

מידע להסרת

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניותבלוח הבקרה.

פרטי קובץ

ראה מאמר 3191907 של Microsoft Knowledge base ראה מאמר 3203459 של Microsoft Knowledge base ראה מאמר 3203468 של Microsoft Knowledge base ראה מאמר 3213624 של Microsoft Knowledge base

אימות מפתח רישום

Not applicable

 

Microsoft Office 2013 (כל המהדורות)

טבלת עיון

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

שם קובץ של עדכון אבטחה

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות): mso2013-kb3213555-fullfile-x86-glb. exe

 

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות): mso2013-kb3213555-fullfile-x64-glb. exe

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות): excel2013-kb3213537-fullfile-x86-glb. exe

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות): excel2013-kb3213537-fullfile-x64-glb. exe

מתגי התקנה

ראה מאמר 912203 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה ידרוש הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מופיעה הודעה המיידעת אותך להפעיל מחדש. כדי לסייע בהפחתת הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, הפסק את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות הסיבות לכך שייתכן שתתבקש להפעיל מחדש, ראה מאמר 887012 של Microsoft Knowledge base.

מידע להסרת

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניותבלוח הבקרה.

פרטי קובץ

ראה מאמר 3213537 של Microsoft Knowledge base ראה מאמר 3213555 של Microsoft Knowledge base

אימות מפתח רישום

Not applicable

 

Microsoft Office 2013 RT (כל המהדורות)

טבלת עיון

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

פריסה

עדכון 3213537 חל על microsoft EXCEL 2013 RT Service Pack 1, ועדכון 3213555 חל על הרכיבים המשותפים של Microsoft Office 2013 RT service pack 1. עדכונים אלה זמינים באמצעות Windows Update.

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה ידרוש הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מופיעה הודעה המיידעת אותך להפעיל מחדש. כדי לסייע בהפחתת הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, הפסק את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות הסיבות לכך שייתכן שתתבקש להפעיל מחדש, ראה מאמר 887012 של Microsoft Knowledge base.

מידע להסרת

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Updateולאחר מכן, תחת למידע נוסף, לחץ על עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מרשימת העדכונים.

פרטי קובץ

ראה מאמר 3213537 של Microsoft Knowledge base

 

Microsoft Office 2016 (כל המהדורות)

טבלת עיון

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

שם קובץ של עדכון אבטחה

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32-bit): msodll302016-kb3213545-fullfile-x86-glb. exe

 

עבור Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות): msodll302016-kb3213545-fullfile-x64-glb. exe

 

עבור Microsoft Excel 2016 (מהדורת 32 סיביות): excel2016-kb3203477-fullfile-x86-glb. exe

 

עבור Microsoft Excel 2016 (מהדורת 64 סיביות): excel2016-kb3203477-fullfile-x64-glb. exe

מתגי התקנה

ראה מאמר 912203 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה ידרוש הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מופיעה הודעה המיידעת אותך להפעיל מחדש. כדי לסייע בהפחתת הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, הפסק את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות הסיבות לכך שייתכן שתתבקש להפעיל מחדש, ראה מאמר 887012 של Microsoft Knowledge base.

מידע להסרת

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניותבלוח הבקרה.

פרטי קובץ

ראה מאמר 3203477 של Microsoft Knowledge base ראה מאמר 3213545 של Microsoft Knowledge base

אימות מפתח רישום

Not applicable

 

Microsoft SharePoint Server 2010 (כל המהדורות)

טבלת עיון

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

שם קובץ של עדכון אבטחה

Excel Services ב-Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 xlsrv2010-kb3191902-fullfile-x64-glb. exe

מתגי התקנה

ראה מאמר 912203 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

לאחר התקנת עדכון אבטחה זה בכל שרתי SharePoint, עליך להפעיל את הכלי PSconfig כדי להשלים את תהליך ההתקנה.

ייתכן שתצטרך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה. במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה ידרוש הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה המיידעת אותך להפעיל מחדש את המחשב. כדי לצמצם את האפשרות שתידרש הפעלה מחדש, הפסק את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון אבטחה זה. ראה מדוע ייתכן שתתבקש להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows לקבלת מידע נוסף.

מידע להסרת

לא ניתן להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

ראה מאמר 3191902 של Microsoft Knowledge base

אימות מפתח רישום

Not applicable

 

Microsoft SharePoint Server 2013 (כל המהדורות)

טבלת עיון

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

שם קובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1: xlsrvloc2013-kb3213559-fullfile-x64-glb. exe

מתגי התקנה

ראה מאמר 912203 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה ידרוש הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מופיעה הודעה המיידעת אותך להפעיל מחדש. כדי לסייע בהפחתת הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, הפסק את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות הסיבות לכך שייתכן שתתבקש להפעיל מחדש, ראה מאמר 887012 של Microsoft Knowledge base.

מידע להסרת

לא ניתן להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

ראה מאמר 3213559 של Microsoft Knowledge base

אימות מפתח רישום

Not applicable

 

Microsoft SharePoint Server 2016 (כל המהדורות)

טבלת עיון

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

שם קובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016: sts2016-kb3213544-fullfile-x64-glb. exe

מתגי התקנה

ראה מאמר 912203 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

לאחר התקנת עדכון אבטחה זה בכל שרתי SharePoint, עליך להפעיל את הכלי PSconfig כדי להשלים את תהליך ההתקנה.

ייתכן שתצטרך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה. במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה ידרוש הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה המיידעת אותך להפעיל מחדש את המחשב. כדי לצמצם את האפשרות שתידרש הפעלה מחדש, הפסק את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון אבטחה זה. ראה מדוע ייתכן שתתבקש להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows לקבלת מידע נוסף.

מידע להסרת

לא ניתן להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

ראה מאמר 3213544 של Microsoft Knowledge base

אימות מפתח רישום

Not applicable

 

Microsoft Office Web Apps 2010 (כל הגירסאות)

טבלת עיון

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

שם קובץ של עדכון אבטחה

Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2: wacproofloc2010-kb3203469-fullfile-x64-glb. exe

מתגי התקנה

ראה מאמר 912203 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה ידרוש הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מופיעה הודעה המיידעת אותך להפעיל מחדש. כדי לסייע בהפחתת הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, הפסק את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות הסיבות לכך שייתכן שתתבקש להפעיל מחדש, ראה מאמר 887012 של Microsoft Knowledge base.

מידע להסרת

לא ניתן להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

ראה מאמר 3203469 של Microsoft Knowledge base

אימות מפתח רישום

Not applicable

 

Office Online Server

טבלת עיון

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

שם קובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של שרת Office Online: 3213657-שרת Office Online

מתגי התקנה

ראה מאמר 912203 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה ידרוש הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מופיעה הודעה המיידעת אותך להפעיל מחדש. כדי לסייע בהפחתת הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, הפסק את כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות הסיבות לכך שייתכן שתתבקש להפעיל מחדש, ראה מאמר 887012 של Microsoft Knowledge base.

מידע להסרת

לא ניתן להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

ראה מאמר 3213657 של Microsoft Knowledge base

אימות מפתח רישום

Not applicable

 

Office עבור Mac 2011

דרישות מוקדמות

לפני שתתקין את העדכון של Office עבור Mac 2011 14.7.6 במחשב שלך, עליך להסיר את ההתקנה של כל גירסה של Office עבור Mac 2011 הקודמת ל-Office עבור Mac 2011 14.0.5. בנוסף, עליך לוודא שהמחשב פועל ב-Mac OS X 10.5 או גירסה מתקדמת יותר של מערכת ההפעלה Mac OS X.

כדי לוודא שהמחשב עומד בדרישות המקדימה של גירסת מערכת ההפעלה, לחץ על אודות מחשב Mac זה בתפריט Apple .

כדי לקבוע את הגירסה של Office עבור Mac 2011 המותקנת במחשב שלך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בתפריט Go , לחץ על applications.
 2. הפעל את Office עבור Mac 2011.
 3. בתפריט Office , לחץ על אודות Office.

מספר הגירסה של Office עבור Mac 2011 מוצג בתיבת הדו אודות office .

התקנת העדכון

הורד והתקן את העדכון של Microsoft Office for Mac 2011 14.7.6 במרכז ההורדות של Microsoft.

 1. צא מכל היישומים הפועלים, כולל כל יישומי Office, Microsoft Messenger והודעות Office, משום שהם עשויים להפריע להתקנה.
 2. ודא שהמחשב שלך עומד בדרישות המערכת המינימליות.
 3. לחץ על הורד, או לחץ על הקישור עבור גירסת השפה הרצויה.
 4. בצע את ההוראות שעל המסך כדי לשמור את הקובץ בדיסק הקשיח. אם אתה משתמש ב-Safari, הקובץ שהורד נשמר בשולחן העבודה אלא אם ציינת מיקום אחר בתיבת הדו העדפות של Safari. כדי לבדוק את ההעדפות שלך, בתפריט Safari, לחץ על העדפותולאחר מכן לחץ על כללי.
 5. לחץ פעמיים על הקובץ שהורדת בשלב 5 כדי למקם את עוצמת הקול של Microsoft Office for Mac 2011 בשולחן העבודה, ולאחר מכן לחץ פעמיים על אמצעי האחסון כדי לפתוח אותו. ייתכן ששלב זה התבצע עבורך.
 6. בחלון העדכון של אמצעי האחסון של Microsoft Office for Mac 2011, לחץ פעמיים על יישום העדכון של Office for Mac 2011 כדי להתחיל בתהליך העדכון ולאחר מכן בצע את ההוראות המופיעות על המסך.
 7. אם ההתקנה מסתיימת בהצלחה, באפשרותך להסיר את מתקין העדכונים מהדיסק הקשיח. כדי להסיר את מתקין העדכון, תחילה גרור את עוצמת הקול של Microsoft Office for Mac 2011 לאשפה ולאחר מכן גרור את הקובץ שהורדת אל פח האשפה.

הערה עדכון זה זמין גם מתוך העדכון האוטומטי של Microsoft, יישום שיכול לשמור על עדכניות התוכנות של Microsoft באופן אוטומטי. כדי להשתמש בעדכון אוטומטי, פתח את Microsoft Office ולאחר מכן, בתפריט עזרה , לחץ על בדוק אם קיימים עדכונים.

אימות התקנת עדכון

כדי לוודא שעדכון אבטחה מותקן במערכת מושפעת, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בתפריט Go , לחץ על applications.
 2. הפעל את Office עבור Mac 2011.
 3. בתפריט Office , לחץ על אודות Office.

מספר הגירסה של Office עבור Mac 2011 מוצג בתיבת הדו אודות office . אם מספר הגירסה העדכנית ביותר של העדכון המותקן הוא 2011 14.7.6, העדכון הותקן בהצלחה.

דרישה להפעלה מחדש

לאחר התקנת עדכון Office for Mac 2011 14.7.6, מומלץ להפעיל מחדש את המחשב לפני שתיכנס ל-Office עבור Mac 2011.

הסרת העדכון

כדי להסיר את התקנת העדכון, גרור את קובץ Office for Mac 2011 שהורדת לאשפה.

מידע נוסף

אם יש לך שאלות טכניות או בעיות בהורדה או בשימוש בעדכון זה, ראה תמיכה ב-Microsoft For Mac כדי ללמוד אודות אפשרויות התמיכה הזמינות עבורך.

 

Windows 10 (התקנות .NET Framework)

טבלת עיון

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור התקנות .NET Framework הפועלות בכל הגירסאות הנתמכות של Windows 10.

שם קובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft .NET framework 4.6 בכל המהדורות הנתמכות של Windows 10 עבור מערכות 32 סיביות: Windows 10.0-kb4025338-x86. msu

 

עבור Microsoft .NET framework 4.6 בכל המהדורות הנתמכות של Windows 10 עבור מערכות מבוססות x64: Windows 10.0-kb4025338-x64. msu

 

עבור Microsoft .NET framework 4.6.1 בכל המהדורות הנתמכות של 32 סיביות של Windows 10 גירסה 1511: Windows 10.0-kb4025344-x86. msu

 

עבור Microsoft .NET framework 4.6.1 בכל המהדורות הנתמכות מבוססות x64 של Windows 10 גירסה 1511: Windows 10.0-kb4025344-x64. msu

 

עבור Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7 בכל המהדורות הנתמכות של 32 סיביות של Windows 10 גירסה 1607: Windows 10.0-kb4025339-x86. msu

 

עבור Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7 בכל המהדורות הנתמכות מבוססות x64 של Windows 10 גירסה 1607: Windows 10.0-kb4025339-x64. msu

 

עבור Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2016: Windows 10.0-kb4025339-x64. msu

 

עבור Microsoft .NET framework 4.6.2/4.7 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2016 (התקנת שרת הליבה): Windows 10.0-kb4025339-x64. msu

 

עבור Microsoft .NET framework 4.7 בכל המהדורות הנתמכות של 32 סיביות של Windows 10 גירסה 1703: Windows 10.0-kb4025342-x64. msu

 

עבור Microsoft .NET framework 4.7 בכל המהדורות הנתמכות מבוססות x64 של Windows 10 גירסה 1703: Windows 10.0-kb4025342-x64. msu

מתגי התקנה

עבור Microsoft .NET framework, ראה מאמר 2844699 של Microsoft Knowledge Base

דרישה להפעלה מחדש

כן, עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע להסרת

כדי להסיר התקנה של עדכון המותקן על-ידי WUSA, השתמש בבורר /Uninstall setup או לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה. תחת "Windows Update", לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

ראה מאמר 4025338 של Microsoft Knowledge base ראה מאמר 4025344 של Microsoft Knowledge base ראה מאמר 4025339 של Microsoft Knowledge base ראה מאמר 4025342 של Microsoft Knowledge base

אימות מפתח רישום

עדכונים אלה אינם מוסיפים מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלהם.

 

טבלאות פריסה של Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2010

טבלת עיון

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

הכללה בערכות service pack עתידיות

העדכון עבור בעיה זו ייכלל ב-service pack או באוסף עדכונים עתידיים

שם קובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3: Exchange2010-KB4018588-x64-en. msp

מתגי התקנה

ראה מאמר 934307 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה ידרוש הפעלה מחדש של המערכת. אם תופעה זו מתרחשת, אתה מקבל הודעה המיידעת אותך להפעיל מחדש את המערכת.

עדכון קובץ יומן רישום

KB4018588.log

מידע להסרת

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניותבלוח הבקרה.

פרטי קובץ

ראה מאמר 4018588 של Microsoft Knowledge base

אימות מפתח רישום

עבור מהדורות נתמכות של Microsoft Exchange Server 2010: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Exchange 2010 \ KB4018588

 

Microsoft Exchange Server 2013

טבלת עיון

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

הכללה בערכות service Pack עתידיות

העדכון עבור בעיה זו ייכלל ב-service pack או באוסף עדכונים עתידיים

שם קובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Exchange Server 2013 Service Pack 1 ו-Microsoft Exchange Server 2013 מצטבר של עדכון 16: Exchange2013-KB4018588-x64-en. msp

מתגי התקנה

ראה מאמר 934307 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה ידרוש הפעלה מחדש של המערכת. אם תופעה זו מתרחשת, אתה מקבל הודעה המיידעת אותך להפעיל מחדש את המערכת.

עדכון קובץ יומן רישום

KB4018588.log

מידע להסרת

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניותבלוח הבקרה.

פרטי קובץ

ראה מאמר 4018588 של Microsoft Knowledge base

אימות מפתח רישום

עבור מהדורות נתמכות של Microsoft Exchange Server 2013: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Exchange 2013 \ KB4018588

 

Microsoft Exchange Server 2016

טבלת עיון

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו.

הכללה בערכות service pack עתידיות

העדכון עבור בעיה זו ייכלל ב-service pack או באוסף עדכונים עתידיים

שם קובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Exchange Server 2016 המצטבר עדכון 5: Exchange2016-KB4018588-x64-en. msp

מתגי התקנה

ראה מאמר 934307 של Microsoft Knowledge base

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש של המערכת. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה ידרוש הפעלה מחדש של המערכת. אם תופעה זו מתרחשת, אתה מקבל הודעה המיידעת אותך להפעיל מחדש את המערכת.

עדכון קובץ יומן רישום

KB4018588.log

מידע להסרת

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניותבלוח הבקרה.

פרטי קובץ

ראה מאמר 4018588 של Microsoft Knowledge base

אימות מפתח רישום

עבור מהדורות נתמכות של Microsoft Exchange Server 2016: HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\Updates\Exchange 2016 \ KB4018588