מידע על פריסת עדכון האבטחה: 14 בנובמבר, 2017


בנובמבר שחרר טבלאות פריסה של חבילת תמיכה הראשי


טבלאות פריסה של Microsoft Windows

Windows Server 2008 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

כל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB4047170-x86.msu
Windows6.0-KB4046184-x86.msu
Windows6.0-KB4047211-x86.msu
Windows6.0-KB4048968-x86.msu
Windows6.0-KB4048970-x86.msu
Windows6.0-KB4049164-x86.msu

 

עבור כל המהדורות מבוססות-x64 של Windows Server 2008 הנתמכות:
Windows6.0-KB4047170-x64.msu
Windows6.0-KB4046184-x64.msu
Windows6.0-KB4047211-x64.msu
Windows6.0-KB4048968-x64.msu
Windows6.0-KB4048970-x64.msu
Windows6.0-KB4049164-x64.msu

 

כל מבוססי Itanium המהדורות הנתמכות של Windows Server 2008:
Windows6.0-KB4046184-ia64.msu
Windows6.0-KB4047211-ia64.msu
Windows6.0-KB4048968-ia64.msu
Windows6.0-KB4048970-ia64.msu
Windows6.0-KB4049164-ia64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4047170.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4046184.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4047211.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4048968.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4048970.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4049164.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

 

טבלאות פריסה של Internet Explorer

Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 ו- Internet Explorer 11 המותקנים ב- Windows (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שמות הקבצים של עדכון אבטחה

Internet Explorer 9 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות Service Pack 2 של Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB4047206-x86.msu

 

Internet Explorer 9 בכל הנתמכות מבוססות-x64 מערכות Service Pack 2 של Windows Server 2008:
IE9-Windows6.0-KB4047206-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 10 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4047206-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 11 ב- Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות שירות Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4047206-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 11 ב- Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 שירות Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4047206-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 11 ב- Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 שירות Pack 1:
IE11-Windows6.1-KB4047206-x64.msu

 

Internet Explorer 11 בכל 32 סיביות המהדורות הנתמכות של Windows 8.1:
Windows8.1-KB4047206-x86.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות מבוססות-x64 הנתמכות של Windows 8.1:
Windows8.1-KB4047206-x64.msu

 

עבור Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4047206-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

WUSA.exe אינו תומך הסרת ההתקנה של עדכונים. כדי להסיר עדכון שהותקן על ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרהולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4047206.

אימות מפתח רישום

הערה עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו.

 

טבלאות פריסה של Microsoft Office

Microsoft Office 2007 (כל המהדורות) ותוכנות אחרות

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Office 2007 Service Pack 3
eqnedt322007-kb4011604-fullfile-x86-en-us.exe

 

ל- Microsoft Excel 2007 Service Pack 3:
excel2007-kb4011199-fullfile-x86-glb.exe

 

ל- Microsoft Word 2007 Service Pack 3:
word2007-kb4011266-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Service Pack התאימות של Microsoft Office Pack 3
wordconv2007-kb4011265-fullfile-x86-glb.exe
xlconv2007-kb4011205-fullfile-x86-glb.exe

 

ל- Microsoft Excel Viewer:
xlview2007-kb4011206-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור מציג Microsoft Word:
office-kb4011264-fullfile-enu.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ


עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011604.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011199.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011266.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011265.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011205.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011206.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011264.

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft Office 2010 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (32 סיביות):
eqnedt322010-kb4011618-fullfile-x86-en-us.exe

 

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות):
eqnedt322010-kb4011618-fullfile-x64-en-us.exe

 

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (32 סיביות)
excel2010-kb4011197-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות):
excel2010-kb4011197-fullfile-x64-glb.exe

 

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (32 סיביות):
word2010-kb4011270-fullfile-x86-glb.exe
kb24286772010-kb4011268-fullfile-x86-glb.exe

 

Microsoft Word 2010 Service Pack 2 (מהדורות 64 סיביות):
word2010-kb4011270-fullfile-x64-glb.exe
kb24286772010-kb4011268-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011618.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011197.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011270.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011268.

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft Office 2013 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (32 סיביות):
eqnedt322013-kb3162047-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות):
eqnedt322013-kb3162047-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Excel 2013 (32 סיביות):
excel2013-kb4011233-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Excel 2013 (מהדורות 64 סיביות):
excel2013-kb4011233-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (32 סיביות)
word2013-kb4011250-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Word 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)
word2013-kb4011250-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 3162047.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011233.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011250.

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft Office 2013 RT (כל המהדורות)

פריסה

עדכון 4011233 עבור Microsoft Excel 2013 RT זמין באמצעות Windows Update.

עדכון 4011250 עבור Microsoft Word 2013 RT זמין באמצעות Windows Update.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על Windows Update, ולאחר מכן, תחת "ראה גם" לחץ על עדכונים מותקניםולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011233.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011250.

 

Microsoft Office 2016 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Office 2016 (32-bit edition):
eqnedt322016-kb4011262-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Office 2016 (64-bit edition):
eqnedt322016-kb4011262-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Excel 2016 (32-bit edition):
excel2016-kb4011220-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Excel 2016 (64-bit edition):
excel2016-kb4011220-fullfile-x64-glb.exe

 

עבור Microsoft Word 2016 (32-bit edition):
word2016-kb4011242-fullfile-x86-glb.exe

 

עבור Microsoft Word 2016 (64-bit edition):
word2016-kb4011242-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011262.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011220.
עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011242.

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft SharePoint Server 2010 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

לקבלת שירותים אוטומציה של Word ב- Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2
wdsrv2010-kb4011267-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה בכל השרתים של SharePoint, עליך להפעיל את הכלי PSconfig כדי להשלים את תהליך ההתקנה.

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.
במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש את המחשב.

כדי לסייע להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף, ראה מדוע אתה עשוי להתבקש להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011267.

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft SharePoint Server 2013 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור שירות Server 2013 Microsoft SharePoint Enterprise Pack 1:
wdsrvloc2013-kb4011245-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011245.

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft SharePoint Server 2016 (כל המהדורות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור שרת Microsoft SharePoint Enterprise 2016:
sts2016-kb4011244-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה בכל השרתים של SharePoint, עליך להפעיל את הכלי PSconfig כדי להשלים את תהליך ההתקנה.

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.
במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, מוצגת הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש את המחשב.

כדי לסייע להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים בטרם תתקין את עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף, ראה מדוע אתה עשוי להתבקש להפעיל מחדש את המחשב לאחר התקנת עדכון אבטחה במחשב מבוסס-Windows.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011244.

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft Office Web Apps Server 2010 (כל הגירסאות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Office Web Apps 2010 Service Pack 2:
wac2010-kb4011271-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011271.

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft Office Web Apps שרת 2013 (כל הגירסאות)

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור כל המהדורות הנתמכות של Microsoft Office Web Apps שרת 2013 Service Pack 2:
wacserver2013-kb4011247-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011247.

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

השרת המקוון של Microsoft Office 2016

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור השרת המקוון של Microsoft Office:
wacserver2016-kb4011020-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ


עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011020.

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Microsoft Project Server 2013

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Microsoft Project Server 2013:
pjsrvloc2013-kb4011257-fullfile-x64-glb.exe

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 912203.

דרישת הפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם הקבצים הדרושים נמצאים בשימוש, עדכון זה יחייב הפעלה מחדש. אם אופן פעולה זה מתרחש, תופיע הודעה שתנחה אותך להפעיל מחדש.

כדי להקטין את הסיכוי שתידרש הפעלה מחדש, כל השירותים המושפעים וסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות סיבות שבגללן אתה עשוי להתבקש לבצע הפעלה מחדש, עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 887012.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

אין אפשרות להסיר עדכון אבטחה זה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4011257.

אימות מפתח רישום

לא ישים

 

Adobe Flash

טבלת הפניות

הטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון אבטחה עבור תוכנה זו.

שם הקובץ של עדכון אבטחה

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows8.1-KB4048951-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows8.1-KB4048951-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows RT 8.1:
Windows8.1-KB4048951-arm.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB4048951-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB4048951-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4048951-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת על Windows 10 עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0-KB4048951-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת על 1511 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4048951-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת על 1511 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0-KB4048951-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת על 1607 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4048951-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת על 1607 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0-KB4048951-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת על 1703 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4048951-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת על 1703 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0-KB4048951-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- 1709 גירסה 10 של Windows עבור מערכות של 32 סיביות:
Windows10.0-KB4048951-x86.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- 1709 גירסה 10 של Windows עבור מערכות מבוססות-x64:
Windows10.0-KB4048951-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows Server 2016:
Windows10.0-KB4048951-x64.msu

 

עבור Adobe Flash Player מותקנת ב- Windows Server, גירסה 1709
Windows10.0-KB4048951-x64.msu

בוררי ההתקנה

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 934307.

דרישת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המערכת לאחר החלת עדכון אבטחה זה.

מידע בדבר הסרת ההתקנה

השתמש בפריט הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

פרטי קובץ

עיין במאמר מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base 4048951.

אימות מפתח רישום

עדכון זה אינו מוסיף מפתח רישום כדי לאמת את ההתקנה שלו. להשתמש ב- WMI כדי לאתר עדכון זה.